Warszawa Lokalna

Warszawa Lokalna

WARSZAWA LOKALNIE

opublikowano: pt, 2016-04-22 09:19, Zuzanna Włodarczyk

 WARSZAWA LOKALNIE

„Warszawa Lokalnie” to wszechstronne (i bezpłatne!)  wsparcie dla mieszkańców Warszawy, którzy chcą działać lokalnie, sąsiedzko! "Warszawa Lokalnie" to trzyletni projekt, którego celem jest podniesienie jakości życia i zwiększenie aktywności mieszkanek i mieszkańców Warszawy poprzez budowanie więzi sąsiedzkich, lokalnych i poczucia wspólnego celu.

Projekt realizowany jest od kwietnia 2016 do grudnia 2018 przez pięciu partnerów: Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Stowarzyszenie BORIS, Stowarzyszenie CAL, Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” i Fundację Civis Polonus.

Więcej o projekcie i jego aktualnych działaniach na stronie http://warszawalokalnie.waw.pl/ oraz na https://www.facebook.com/warszawalokalniewawpl/ 

 

CODZIENNE DORADZTWO W ZAKRESIE DZIAŁAŃ SĄSIEDZKICH I LOKALNYCH

Warsztat Warszawski / pl. Konstytucji 4/ poniedziałek-piątek godz. 10.00-20.00, sobota-niedziela godz. 10.00-15.00

 

Wsparcie działań mieszkanek i mieszkańców Warszawy:

Animatorzy Lokalni w dzielnicach – w każdej dzielnicy działa osoba służąca wiedzą i wsparciem dla aktywnych mieszkańców i mieszkanek. Zobacz, kto jest Animatorem w Twojej dzielnicy: http://warszawalokalnie.waw.pl/animatorzy/ 

Inkubator Inicjatywy Lokalnej – wsparcie wnioskodawców inicjatywy lokalnej od pomysłu po realizację, w formie konsultacji i mentoringu. Więcej: http://warszawalokalnie.waw.pl/dla-mieszkancow/mieszkancy-4/ 

Warszawski Dzień Sąsiada – wspólne obchody Dnia Sąsiada poprzez zorganizowanie dowolnej sąsiedzkiej inicjatywy. (Kontynuacja obchodzonego od 2010 r. wydarzenia, w które może włączyć się każde sąsiedztwo). Dowiedz się więcej: http://warszawalokalnie.waw.pl/dla-mieszkancow/mieszkancy-2/ 

Podwórkowa Gwiazdka – wspólne ziemowe świętowanie w gronie sąsiadów i sąsiadek. (Kontynuacja obchodzonego od 2010 r. wydarzenia, w które może włączyć się każde sąsiedztwo). Dowiedz się więcej: http://warszawalokalnie.waw.pl/dla-mieszkancow/mieszkancy-3/ 

✔ Warsztat Warszawski (pl. Konstytucji 4) – prowadzenie miejsca, które udostępnia bezpłatnie przestrzeń mieszkańcom/kom i organizacjom pozarządowym na niekomercyjne wydarzenia. Zarezerwuj przestrzeń: https://warsztatwarszawski.blogspot.com/p/zarezerwuj-przestrzen.html W „Warsztacie” działa też Biblioteczka Aktywnego Warszawiaka.

INFOpunkt Aktywnego Warszawiaka – ogólnodostępny punkt informacji i poradnictwa z zakresu możliwości podejmowania aktywności obywatelskiej, mieszczący się w Warsztacie Warszawskim (pl. Konstytucji 4), czynny w godzinach otwarcia „Warsztatu” (pn.-pt. 10.00–20.00; w sb. i ndz. po 5 godz.); http://warszawalokalnie.waw.pl/infopunkt/ 

 ✔ Generatory Pomysłów „Warszawa Lokalnie” – coroczne kreatywne spotkania, podczas których aktywni mieszkańcy i mieszkanki Warszawy będą wypracowywać konkretne pomysły na działania na rzecz lokalnej społeczności.

 

 

Szkolenia dla mieszkanek i mieszkańców Warszawy:

Akademia Inicjatyw Sąsiedzkich – cykl działań edukacyjnych dla mieszkańców i mieszkanek, którzy chcieliby poszerzyć swoją wiedzę o tym, jak działać w środowisku sąsiedzkim. Sporawdź kiedy rusza kolejna edycja Akadmii: http://warszawalokalnie.waw.pl/dla-mieszkancow/mieszkancy-1/ 

Otwarte szkolenia dla różnych grup odbiorców dot. działalności samorządu lokalnego i możliwości oddolnych działań.

 

Wsparcie rozwoju międzysektorowej współpracy:

 ✔Wsparcie partnerstw lokalnych – wspieranie już istniejących partnerstw i pomoc w tworzeniu nowych przy użyciu następujących narzędzi: spotkania animacyjne partnerstw, seminaria promocyjno-edukacyjne, szkolenia, projekty i wydarzenia partnerskie, wsparcie wydarzeń lokalnych, działania upowszechniające i wspierające współpracę międzysektorową, sieciowanie i wsparcie koordynatorów partnerstw. Dowiedz się więcej: http://warszawalokalnie.waw.pl/dla-partnerstw-lokalnych/ 

Laboratorium Innowacji Lokalnych –  rodzaj otwartego think tanku prowadzącego badania nad lokalnością w Warszawie, sieciującego ekspertów i praktyków tworzących swoisty „kolektyw wiedzy. Wypracowana w ramach Laboratorium wiedza ma charakter społeczny i publiczny.

Część Laboratorium stanowią case studies działań lokalnych. „Studia przypadków będą opisywały oraz w sposób pogłębiony analizowały nowatorskie inicjatywy i projekty lokalne w naturalnym kontekście społecznym, kulturowym i polityczny. Obok opisu istotne będzie uzyskanie praktycznej wiedzy pozwalającej zainteresowanym mieszkańcom, aktywistom oraz urzędnikom  odnaleźć skuteczne mechanizmy kształtowania się obywatelskiej aktywności i podmiotowości”. Zobacz dotychczasowe case studies. 

Wsparcie instytucji publicznych w zakresie współpracy z mieszkankami i mieszkańcami Warszawy:

Warszawa Lokalnie dzięki bibliotekom – wsparcie dla bibliotekarzy chcących zamienić swoje placówki w miejsca aktywności lokalnej – szkolenia i networking.

Warszawa Lokalnie dzięki szkołom – włączenie szkół podstawowych i gimnazjów w działania na rzecz większej aktywności społecznej uczniów i uczennic – wsparcie nauczycieli, projekty edukacyjne, festyny szkolne. Dowiedz się więcej: http://warszawalokalnie.waw.pl/dla-szkol/ 

 

Więcej:http://warszawalokalnie.waw.pl/

http://warsztatwarszawski.blogspot.com/ 

 

Projekt współfinansowany ze środków m.st. Warszawy.