Warszawa Lokalna

Warszawa Lokalna

Superwizje

opublikowano: wt, 2018-01-23 16:01, Zuzanna Włodarczyk

Koordynatorzy i animatorzy Miejsc Aktywności Lokalnej (MAL) to osoby, które muszą na co dzień łączyć różne role: animatorów społeczno-kulturalnych, administratorów, zarządców przestrzeni, psychologów, mediatorów itp.

Superwizję rozumiemy jako stworzenie, podczas serii spotkań grupowych i indywidualnych, bezpiecznej przestrzeni, w której uczestnicy będą mogli swobodnie porozmawiać o swojej pracy, jej trudnościach, wymienić się doświadczeniami, dobrymi praktykami, a także pracować nad umiejętnością rozwiązywania konfliktów i sytuacji kryzysowych, z którymi spotykają się w swojej pracy. Superwizja ma za zadanie wspierać koordynatorów w wyzwaniach ich codziennej pracy, wzmacniać ich kompetencje, przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu.

Superwizja w 2017 roku obejmowała wszystkich chętnych koordynatorów domów sąsiedzkich.

Superwizja w 2018 roku obejmuje wszystkich chętnych koordynatorów i animatorów Miejsc Aktywności Lokalnej (należących do sieci MAL).

Superwziję dla warszawskich MAL prowadzą dwie superwizorki z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu superwizji. Kontakt ws. superwizji: martah@boris.org.pl, kasias@boris.org.pl