Warszawa Lokalna

Warszawa Lokalna

Miejsca Aktywności Lokalnej

opublikowano: czw, 2014-02-27 15:23, Zuzanna Włodarczyk

 

Warszawskie Miejsca Aktywności Lokalnej

 

Co to są Miejsca Aktywności Lokalnej?

Miejsca Aktywności Lokalnej (MAL-e) to rożnego typu miejsca, które oprócz swojej codziennej działalności (bycia np. domem kultury, biblioteką, klubokawiarnią),  wspierają lokalne pomysły i działania społeczne mieszkańców. MAL-e sprzyjają realizowaniu pomysłów mieszkańców,  nawiązywaniu sąsiedzkich relacji oraz aktywnemu spędzaniu czasu wolnego w  najbliższym otoczeniu. Robią  to m.in.  poprzez udostępnianie swojej przestrzeni na oddolne działania, podejmowanie współpracy z mieszkańcami i wspólne aktywizowanie sąsiadów. MAL-e to odpowiedź na brak przestrzeni, gdzie mieszkańcy mogą nieodpłatnie realizować swoje pomysły. Miejsca te wspierają lokalne działania bezpłatnie.

MAL to sposób działania, idea, sygnał że miejsce może być otwarte na mieszkańców i ich inicjatywy.

Miejsca Aktywności Lokalnej mogą m.in. nieodpłatnie udostępniać mieszkańcom przestrzeń i sprzęt potrzebny do działań, współorganizować lokalne wydarzenia. Pracownicy i wolontariusze związani z danym miejscem są otwarci na propozycje i potrzeby różnych mieszkańców.

 

Ideę MAL mogą realizować m.in.:

  • instytucje publiczne, np. biblioteki, domy kultury, szkoły, ośrodki pomocy społecznej;
  • lokalni przedsiębiorcy, np. prowadząc klubokawiarnie, kawiarnie, sklepy, prywatne teatry;
  • organizacje pozarządowe (NGO), np. udostępniając lokale przez nie wynajmowane;
  • spółdzielnie mieszkaniowe i rady osiedli, np. kluby osiedlowe.

☞ ☞ Miejsca, które dołączyły do sieci MAL możesz znaleźć w SPÓŁDZIELNI KULTURY   oraz na stronie http://inicjatywa.um.warszawa.pl/siecmal (tu znajdziesz także informacje o wsparciu dla MAL-i, m.in. o bezpłatnych szkoleniach).

Ideę MAL najpełniej realizują domy sąsiedzkie. Domy sąsiedzkie to finansowane lub współfinansowane ze środków m.st. Warszawy miejsca (lokale), których cała przestrzeń oddana jest wyłącznie na aktywność lokalną mieszkańców, a głównym celem działania jest wspieranie działań lokalnych i integracja sąsiedzka. Dom sąsiedzki nie ma odgórnie ustalonego programu zajęć - to pomysły mieszkańców, grup nieformalnych i organizacji pozarządowych tworzą na bieżąco plan działania takiego miejsca. W domu sąsiedzkim mieszkańcy mogą m.in. spotkać swoich sąsiadów, uczyć się nawzajem nowych rzeczy (sąsiedzkie warsztaty i szkolenia) organizować spotkania lub po prostu razem spędzać czas. Domy sąsiedzkie są zwykle otwarte od rana do wieczora, także w weekendy. Koordynacją działań w domu sąsiedzkim zajmuje się jego koordynator. Obecnie w Warszawie działa 15 domów sąsiedzkich. Lista domów sąsiedzkich znajduje się na stronie: www.inicjatywa.um.warszawa.pl/domysasiedzkie

 

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O MAL-ACH:

☞ ☞ Zapraszamy do pobrania broszury o miejscach aktywności lokalnej

☞ ☞ Posłuchaj więcej o idei MAL: http://radiokolor.pl/audycja-wydanie/1006/tydzien-w-warszawie/1620/

☞ ☞ Obejrzyj relację z warsztatu o warszawskim systemie MAL na 4. Forum Praktyków Partycypacji (Lublin 2017)

 

Po co nam miejsce?

Pomiędzy miejscem pracy, a naszym domem istnieje przestrzeń do odpoczynku – spędzania czasu wolnego i budowania więzi z otoczeniem, czyli nasze tzw. „trzecie miejsce”. Pod tym pojęciem kryją się przestrzenie, gdzie czasem spontanicznie, a czasem dość regularnie i w nieformalnej atmosferze spotykamy się, chcąc spędzić czas z dala od obowiązków domowych i zawodowych. Trzecie miejsce to neutralna przestrzeń, dzięki której możemy zbudować więzi z ludźmi z naszego otoczenia. To w nim rodzą się nowe pomysły i utrwalają ważne w danym środowisku wartości. Trzecim miejscem może okazać się, np. lokalna kawiarnia, dom kultury lub biblioteka. Instytucje, prywatne inicjatywy i organizacje pozarządowe stają się bardziej elastyczne, otwarte na potrzeby lokalnej społeczności i coraz chętniej udostępniają swoją przestrzeń dla realizacji pomysłów mieszkanek i mieszkańców.

 

✰ ✰ ✰

 

Miejsca Aktywności Lokalnej powinny działać zgodnie z poniższymi zasadami (lub dążyć do ich stopniowego wdrażania):

✰ Miejsce sprzyja nawiązywaniu sąsiedzkich relacji, czyli np.:

o   Daje możliwość poznania się przez sąsiadów (np. udostępnia przestrzeń, pozwala swobodnie się spotykać)

o   Inicjuje lokalne wydarzenia, podczas których sąsiedzi mogą się poznać (np. Dzień Sąsiada, Sąsiedzką Gwiazdkę, sąsiedzkie pikniki)

o   Buduje sieć sąsiedzkich kontaktów (pracownicy pomagają sieciować mieszkańców z podobnymi potrzebami i pomysłami)

 

 Miejsce jest otwarte na społeczność lokalną i jest przez nią współtworzone, czyli np.:

o   Jego program jest elastycznie tworzony lub współtworzony przez mieszkańców

o   Mieszkańcy mogą zaangażować się w lokalny wolontariat (np. prowadząc dla innych warsztaty, szkolenia, spotkania)

o   Mieszkańcy mogą nieodpłatnie (lub za symboliczną opłatą) korzystać z oferowanych przez innych warsztatów, szkoleń, spotkań

o   Grupy sąsiedzkie mogą się spotykać, aby razem rozwijać swoje pasje i zainteresowania

o   Mieszkańcy mogą przebywać bez konieczności kupowania czegokolwiek

o   Działa zasada wzajemności (osoby korzystające z zasobów i/lub oferty miejsca starają się dać w zamian coś od siebie)

 

✰ Miejsce daje mieszkańcom przestrzeń i wiedzę do realizacji własnych pomysłów, czyli np.:

o   Bezpłatnie, w miarę możliwości, udostępnia mieszkańcom przestrzeń i/lub sprzęt na ich działania

o   Odbywają się spotkania, warsztaty, dzięki którym mieszkańcy dowiadują jak mogą realizować swoje pomysły na lokalne działania

 

✰ Miejsce włącza się w życie okolicy, czyli np.:

o   Sprzyja aktywizacji mieszkańców i ożywianiu życia sąsiedzkiego

o   Chętnie wchodzi w partnerstwa lokalne

o   Włącza się w organizację np. konsultacji społecznych, inicjatyw lokalnych, spotkań dotyczących spraw ważnych dla lokalnej społeczności

 

✰ W miejscu działają przyjaźni mieszkańcom animatorzy społeczno-kulturalni, którzy np.:

o   Są wrażliwi na potrzeby i pomysły mieszkańców

o   Potrafią doradzić mieszkańcom, jak zrealizować pomysł na lokalne działanie

 

Idea miejsc aktywności lokalnej wciąż się rozwija. Aktualna koncepcja powstała w wyniku wielu dyskusji i spotkań, w tym spotkania z 17 lutego 2016 roku (Przeczytaj podsumowanie tego spotkania).

Wsparciem warszawskich miejsc aktywności lokalnej od 2013 r. zajmuje się Zespół Wzmacniania Wspólnoty Lokalnej w Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy.

 

 

MEDIA O MAL

 

Radio Kolor o idei MAL

http://radiokolor.pl/audycja-wydanie/1006/tydzien-w-warszawie/1620/

 

Radio RDC o Warsztacie Warszawskim i idei MAL

www.rdc.pl/podcast/wieczor-rdc-miejsca-aktywnosci-lokalnej    

 

TVP i Gazeta Wyborcza o Domu Sąsiedzkim "Szmulowizna"

https://warszawa.tvp.pl/28840541/dom-sasiedzki-szmulowizna

http://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/7,150427,21571264,dom-sasiedzki-szmulowizna-mozna-przyjsc-na-warsztaty-i-na.html?disableRedirects=true  

 

Gazeta Wyborcza i RDC o Klubie Sąsiedzkim przy Młynarskiej 35a 

http://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/1,34862,20109341,warszawa-klub-mlynarska-35-nietypowy-dom-kultury-na-osiedlu.html  

http://www.rdc.pl/informacje/kulturalna-mapa-warszawy-zyskala-nowe-miejsce-posluchaj/  

 

Pliki do ściągnięcia

  1. Broszura MAL (maj 2017) (plik: MAL.pdf, rozmiar pliku: 16642.7 KB)