Warszawa Lokalna

Warszawa Lokalna

Domy Sąsiedzkie

opublikowano: śr, 2014-09-24 14:40, a.matan

O DOMACH SĄSIEDZKICH 

 

Ideę Miejsc Aktywności Lokalnej najpełniej realizują Domy Sąsiedzkie, których głównym celem działania jest wspieranie działań lokalnych i integracja sąsiedzka.

Domy Sąsiedzkie to finansowane lub współfinansowane ze środków m.st. Warszawy* miejsca (lokale), których cała przestrzeń oddana jest wyłącznie na aktywność lokalną mieszkańców, a głównym celem działania jest wspieranie działań lokalnych i integracja sąsiedzka. Dom Sąsiedzki nie ma odgórnie ustalonego programu zajęć - to pomysły mieszkańców, grup nieformalnych i organizacji pozarządowych tworzą na bieżąco plan działania takiego miejsca. W Domu Sąsiedzkim mieszkańcy mogą m.in. spotkać swoich sąsiadów, uczyć się nawzajem nowych rzeczy (sąsiedzkie warsztaty i szkolenia) organizować spotkania lub po prostu razem spędzać czas. Domy Sąsiedzkie są zwykle otwarte od rana do wieczora, często także w weekendy.

W Domach Sąsiedzkich mieszkańcy mogą sami być  gospodarzami lub współgospodarzami (z pracownikami instytucji/organizacji prowadzącej dom sąsiedzki).  W Domu Sąsiedzkim mieszkańcy mogą m.in. uczyć się nawzajem nowych rzeczy (sąsiedzkie warsztaty i szkolenia organizować spotkania lub po prostu razem spędzać czas.

Dom Sąsiedzki jest nie tylko przestrzenią,  ale społecznością ludzi związanych z tym miejscem  i angażujących się w jego działania (np. poprzez samopomoc). Dom Sąsiedzki powinien wychodzić ze swoimi działaniami także poza mury swojej siedziby, w teren,  do okolicznych mieszkańców.

Mieszkańcy współtworzą program Domu Sąsiedzkiego. Mogą mieć także wpływ na regulamin, wygląd miejsca i jego wyposażenie oraz wybór koordynatora miejsca.  

 

Domy Sąsiedzkie działają w oparciu o:

✰ LOKALNOŚĆ - miejsce sprzyja nawiązywaniu sąsiedzkich relacji, wspólnemu działaniu, włącza się w życie okolicy

 ELASTYCZNOŚĆ  - miejsce daje mieszkańcom przestrzeń i wiedzę do realizacji własnych pomysłów oraz mieszkańcy mają wpływ na program miejsca

✰ WSPÓŁPRACA – miejsce aktywnie współpracuje z mieszkańcami, grupami nieformalnymi i organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na rzecz sąsiedztwa

OTWARTOŚĆ – miejsce jest otwarte dla każdego mieszkańca,  działa zgodnie z zasadątolerancji i poszanowania indywidualności każdej osoby, kieruje się wartościami obywatelskimi i demokratycznymi  oraz propaguje postawy prospołeczne i służy integracji całej społeczności lokalnej

ZASADĘ WZAJEMNOŚCI   - jeśli korzystam z zasobów lub działań domu sąsiedzkiego, daję mu coś w zamian od siebie – np. sam/a prowadzę zajęcia, pomagam w organizacji miejsca, uzupełniam np. materiały plastyczne czy zapas herbaty

WZAJEMNE ZAUFANIE  - koordynatora do mieszkańców, mieszkańców do koordynatora, mieszkańców do siebie nawzajem

RÓWNY DOSTĘP – dom sąsiedzki ma być otwarty dla wszystkich okolicznych mieszkańców, nie powinien zostać zawłaszczony przez jedna grupę

 

CO SIĘ TU DZIEJE?

W domu sąsiedzkim każdy może realizować własne pomysły na działania. Oferują one mieszkańcom bezpłatną przestrzeń umożliwiającą realizację różnorodnych przedsięwzięć oraz w miarę możliwości sprzęt: rzutnik, flipchart, laptop. Można skorzystać również ze wsparcia organizacyjnego, a często animacyjnego. Pozwala to na stworzenie oferty dla dzieci i młodzieży, dorosłych i seniorów.

Co może się dziać w Domu Sąsiedzkim? Oferta Domów Sąsiedzkich w dużej mierze opiera się na potencjale mieszkańców i organizacji tam działających. Z jednej strony jest odpowiedzią na potrzeby mieszkańców. Z drugiej zaś, jest tworzona przez nich samych i bazuje na lokalnych zasobach. Mogą to być  np. zajęcia informatyczne dla seniorów, warsztaty pisarskie, małe konferencje, literacki klub dyskusyjny, spotkania chóru, punkt gry miejskiej, szkolenia dla poszukujących pracy, koło gier planszowych, spotkania mam, warsztaty hiphopowe, rozmówki angielskie,  gimnastyka dla seniorów…

***

 

STANDARDY DOMÓW SĄSIEDZKICH (standardy wyróżniające domy sąsiedzkie od pozostałych MAL)

 • Główny cel działania miejsca to integracja społeczności lokalnej, wspieranie działań lokalnych i wzmacnianie wspólnoty lokalnej (zgodnie z Programem Wzmacniania Wspólnoty Lokalnej na lata 2015-2020).
 • Nieodpłatne udostępnianie przestrzeni na realizację pomysłów i działań oddolnych mieszkańców i organizacji pozarządowych – na podstawie jasnych, ogólnodostępnych zasad i w wymiarze nie mniejszym niż 50% harmonogramu działania miejsca.
 • Funkcjonowanie miejsca (w perspektywie tygodnia) zarówno w godzinach przedpołudniowych, jak i popołudniowych w dniach roboczych, oraz w min. 1 dzień weekendowy, minimum 20 godz. w tygodniu w ustalonych godzinach.
 • Dla nowopowstających domów sąsiedzkich -  zasięganie opinii mieszkańców  (np. w formule konsultacji społecznych).
 • Otwartość na prowadzenie i/lub goszczenie procesów partycypacyjnych (m.in. konsultacji społecznych, budżetu partycypacyjnego, inicjatywy lokalnej).
 • Przeszkolenie koordynatorów z podstaw narzędzi partycypacji (np. przez CKS).
 • Zrozumiała informacja o charakterze i sposobie działania domu sąsiedzkiego w widocznym, ogólnodostępnym miejscu  w domu sąsiedzkim oraz na jego stronie www i/lub fane page’u.

WSPARCIE DOMÓW SĄSIEDZKICH

 • Wsparcie w prowadzeniu konsultacji społecznych MAL
 • Wsparcie (także finansowe) dzielnic i instytucji w tworzeniu domów sąsiedzkich
 • Wsparcie pozafinansowe: patrz Wsparcie dla MAL

 

 

WARSZAWSKIE DOMY SĄSIEDZKIE: 

 

ŻOLIBORZ

MAL Marymont

ul. Marii Kazimiery 20/1

01-641 Warszawa

Godziny otwarcia: wtorek - sobota w godz. 11.00-21.00 (przerwa wakacyjna w lipcu)

https://www.facebook.com/malmarymont/ 

Raport z konsultacji społecznych: http://konsultacje.um.warszawa.pl/konsultacja/tworzymy-zoliborskie-miejsce-aktywnosci-lokalnej-0 

 

BEMOWO

 • Dwa Jelonki

ul. Powstańców Śląskich 44

koordynatormal@bemowskie.pl

https://www.facebook.com/dwajelonki/

Dwa Jelonki to miejsce aktywności lokalnej dla mieszkańców Bemowa, które wspiera działania lokalne, integrację sąsiedzką, jest otwarte dla każdego mieszkańca dzielnicy, grup nieformalnych i sąsiedzkich oraz organizacji pozarządowych. Miejsce to nie ma odgórnie ustalonego programu - to pomysły mieszkańców tworzą na bieżąco plan działania tego miejsca. W Dwóch Jelonkach obowiązuję zasada wzjaemności - jeśli korzystam z tego miejsca to daję coś w zamiasn - np. organizuję, wspieram, pomagam, sprzątam, przynosze kawę, herbatę, cukier itp.

 

otwarte: Poniedziałek-wtorek 14:00-20:00, środa-piątek 10:00-20:00, sobota ** 10:00-16:00

*dwa jelonki otwarte są również w innych terminach - dotyczy zaplanowanych wcześniej wydarzeń istnieje możliwość wydłużenia godzin otwarcia jeśli wydarzenie tego wymaga

**czynne w 2 i 4 weekend każdego miesiąca

 

URSYNÓW

 

MAL Kajakowa 12b

 

ul. Kajakowa 12b (w budynku Dzielnicowego Ośrodka Kultury)

Więcej 

Kontakt: mal@dokursynow.pl 

 

 

 • MAL Kłobucka 14

ul. Kłobucka 14

MAL Kłobucka 14 na Facebooku

mal.klobucka@gmail.com

Dom Sąsiedzki MAL Kłobucka działa od czerwca 2017r. Powstał na potrzeby społeczności lokalnej osiedla Wyczółki. Zaprasza mieszkańców, sąsiadów, społeczność lokalną do aktywności, wspólnych działań, do kreowania rzeczywistości sąsiedzkiej dzielnicy Ursynów.

 

PRAGA-PÓŁNOC

 • Dom Sąsiedzki Moje Szmulki

 

ul. Łochowska 39 lok. 7

www.facebook.com/mojeszmulki 

 

Dom Sąsiedzki „Moje Szmulki” buduje potencjał społeczny poprzez angażowanie osób indywidualnych, rodzin, grup nieformalnych, organizacji, lokalnych instytucji, przedsiębiorców oraz samorządu. Jesteśmy otwarci na różnorodność wiekową, kulturową, wyznaniową, etniczną itp. „Moje Szmulki” to miejsce otwarte na ludzi o różnym statusie społecznym i materialnym, dostępne dla wszystkich mieszkańców. Naszym głównym celem jest integracja społeczności lokalnej, wspieranie działań lokalnych i wzmacnianie wspólnoty lokalnej. Jesteśmy otwarci na prowadzenie i/lub goszczenie procesów partycypacyjnych takich jak: konsultacje społeczne, budżet partycypacyjny czy lokalne inicjatywy. Przestrzeń Domu Sąsiedzkiego udostępniamy bezpłatnie na realizację pomysłów i działań oddolnych mieszkańców i organizacji pozarządowych.

otwarte: poniedziałek-piątek 13.00-20.00, sobota 15.00-20.00 

 

 

 PRAGA-POŁUDNIE

 •  Centrum Społeczne PACA 40

ul. Paca 40
04-368 Warszawa

tel. 22 118 17 68
Praga-Południe

www.centrumpaca.pl

www.facebook.com/Paca40

otwarte: poniedziałek-piątek: 10.00 do 20.00; soboty 10.00-18.00

Miejsce skupiające mieszkańców Grochowa, przestrzeń spotkań różnych ludzi i inicjatyw działających na rzecz grochowskiej społeczności. Można tutaj poznać sąsiadów i aktywistów, zaangażować się w lokalne przedsięwzięcia, zrealizować własne pomysły, wziąć udział w warsztatach, otwartych spotkaniach, imprezach kulturalnych lub też po prostu wypić kawę, przeczytać prasę lokalną, przejrzeć ogłoszenia drobne i zagrać w planszówki.

 

BIAŁOŁĘKA

   
 •  3 pokoje z kuchnią

Ul. Głębocka 84

Białołęka

m.rejtczak@bok.waw.pl, m.mioduszewski@bok.waw.pl

www.facebook.com/3pokojezkuchnia

otwarte: wtorek-sobota 10.00 - 21.00; niedziela 14.00 - 18.00

 

„3 pokoje z kuchnią” jako miejsce aktywności lokalnej tworzone przez Białołęcki Ośrodek Kultury powstało przy ul. Głębockiej 84. Celem tego przedsięwzięcia jest tworzenie przestrzeni i atmosfery dla mieszkańców Zielonej Białołęki ułatwiającej twórcze działania. Założeniem twórców jest to, aby mieszkańcy czuli się tutaj jak u siebie w domu, by byli współgospodarzami i brali czynny udział w tworzeniu oferty kulturalnej. „3 pokoje” udostępniają przestrzeń i oferują pomoc organizacyjną dla działań o różnym charakterze, otwartych na współpracę międzyludzką, sąsiedzką. Każdy, kto ma tylko ochotę, może współtworzyć to miejsce poprzez organizowanie w nim wydarzeń lub – po prostu – swoją obecność.

 

 

MOKOTÓW

 • Mokotowskie Centrum Integracji Mieszkańców

ul. Woronicza 44 a

tel. 22 56 51701

Mokotów

wsz.woronicza@mokotow.waw.pl

www.facebook.com/pages/Mokotowskie-Centrum-Integracji-Mieszka%C5%84c%C3%B3w/350600434969851?fref=ts

www.mokotow.waw.pl

MCIM - miejsce na Mokotowie, które rozpoczęło swą działalność w marcu 2011 roku.MCIM działa przy Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Mokotów. W przytulnych pomieszczeniach realizowana jest bogata oferta dla mieszkańców. Różnorodne programy, warsztaty, prelekcje, wykłady, koncerty, porady, grupy wsparcia itp. to formy organizacji czasu wolnego i rozwijania zainteresowań bywalców. Tu każdy kto ma trochę czasu, jakiś pomysł, coś potrafi, chciałby z innymi podzielić się swą umiejętnością może przyjść i jest mile widziany.

 

 • Akumulator

 

 

ul. Rzymowskiego 32, (w siedzibie Domu Kultury KADR)

Mokotów

https://www.facebook.com/akumulat/?fref=ts

otwarty: środa-piątek 10.00-20.00

Akumulator - miejsce aktywności lokalnej na warszawskim Mokotowie powstałe W 2015 r. z inicjatywy Domu Kultury Kadr przy wsparciu Spółdzielni Mieszkaniowej Służewiec. To miejsce otwarte na różnorodność osób i działań, wyzwalające potencjał lokalnej społeczności. To przestrzeń spotkań, animacji i wspólnej kreacji. W Akumulatorze każdy znajdzie coś dla siebie – oprócz zajęć rozwijających umiejętności, zdolności, talenty działa  lokalna klubokawiarnia, galeria sztuki, oraz przestrzeń, którą udostępniamy mieszkańcom na własne inicjatywy. Naszym celem jest wzmacnianie więzi sąsiedzkich pomiędzy mieszkańcami Służewca. Chcemy pobudzać sąsiadów do wspólnego działania, pomagać im organizować społeczności i uświadamiać potrzebę odpowiedzialności za swoje otoczenie.

 

OCHOTA

 • Dom sąsiedzki (MAL) przy ul. Grójeckiej 109

Filia Ośrodka Kultury Ochota
ul. Grójecka 109

02-120 Warszawa

https://www.facebook.com/MALGrojecka109/ 

Koordynatorki: Kasia Wiązowska, Karolina Czyżewska

Kontakt: mal@oko.com.pl, tel. 690 494 763

Godziny otwarcia: wtorek 12.00-20.00, środa 10.00-18.00, czwartek 12.00-20.00, piątek 10.00-16.00

Raport z konsultacji społecznych: http://konsultacje.um.warszawa.pl/aktualnosci/jaki-bedzie-dom-sasiedzki-mal-przy-grojeckiej-109 

 

 •  Klub Osiedlowy SURMA

                                               

Filia Ośrodka Kultury Ochota

ul. Białobrzeska 17

https://klubsurma.wordpress.com/ 

https://www.facebook.com/KlubOsiedlowySurma/

poniedziałek 14.00-20.00, wtorek 11.00-20.00, środa-czwartek 10.00-20.00, piątek 10.00-17.00

Misją Klubu Osiedlowego SURMA, filii Ośrodka Kultury Ochoty, jest SPOTKANIE Z DRUGIM CZŁOWIEKIEM. Wierzymy, że dzięki tworzeniu więzi, życzliwych kontaktów między ludźmi, edukowaniu, mobilizowaniu do działania jesteśmy w stanie wspólnie stworzyć wyjątkowe miejsce, do którego wracają mieszkańcy.

 

 •  Centrum Samopomocy Mieszkańców "Sami Sobie"

ul. Tarczyńska 11

Ochota

Tel. 22 659 62 71

tarczynska11@urzadochota.waw.pl

http://tarczynska11.blogspot.com

Miejsce od sąsiadów dla sąsiadów. Celem Centrum jest rozpoznawanie potrzeb oraz animowanie i aktywizowanie mieszkańców poprzez organizowanie poradnictwa, zajęć czy warsztatów, a także wspieranie lokalnych inicjatyw i organizacji pozarządowych działających na rzecz mieszkańców Ochoty.

 

  TARGÓWEK

 • Cafe Sąsiad

 

ul. Ziemowita 16

Targówek

http://www.cafesasiad.pl/ 

https://www.facebook.com/Cafe-Sąsiad-1520734771494867/ 

Klub Osiedlowy Ziemowita 16 położony jest w samym centrum Targówka Fabrycznego – u zbiegu ulic Ziemowita i Chemicznej. Powstało z inicjatywy Rady Osiedla i sąsiadów oraz dzięki zaangażowaniu Urzędu Dzielnicy Targówek. Urząd przekazał lokal na ten cel oraz wyremontował go. Sąsiedzi przy wsparciu organizacji pozarządowych działających na tym terenie będą tworzyli ofertę tego miejsca.

 

 WOLA

 • Dom Sąsiedzki na Ulrychowie

ul. Jana Olbrachta 9

01-111
Warszawa

https://www.facebook.com/Dom-Sąsiedzki-na-Ulrychowie-164386670835227/?ref=br_rs 

mal.ulrychow@fundacja-hereditas.pl 

Godziny otwarcia: poniedziałek 11.00-19.00, wtorek i piątek 10.00-18.00, środa i czwartek 10.00-20.00, sobota- w zależności od planu

Przyjazne miejsce, w którym możesz spędzić czas, realizować swoje pasje i poznawać sąsiadów.

 

 • Piaskownica

 

ul. Piaskowa 7

Wola

https://www.facebook.com/Piaskownica-105650663163647/

otwarty: poniedziałek - piątek:10.00-19.00; soboty: 10:00 – 16:00.

Mieszkańcy Piaskowej wraz z Fundacją Nebo tworzą nowe miejsce aktywności społecznej. Klub prowadzony przez fundację. W ofercie zajęcia dla każdej grupy wiekowej: dzieci, ”starszaki”, młodzież, dorośli, seniorzy, osoby niepełnosprawne. Mieszkańcy aktywnie uczestniczą w tworzeniu tego miejsca.

 

   
 •  Klub Sąsiedzki przy Młynarskiej 35a

ul. Młynarska 35a

Wola

http://www.dzialdowska.pl/klub-sasiedzki-przy-ul-mlynarskiej-35a/ 

otwarty: wtorek, środa, czwartek, piątek: 11.00 – 19.00; sobota: 12.00 – 20.00

Klub Sąsiedzki jest filią Wolskiego Centrum Kultury i oprócz działalności wynikającej z zadań WCK jest też miejscem otwartym na inicjatywę i działalność mieszkańców.

 http://www.rdc.pl/informacje/kulturalna-mapa-warszawy-zyskala-nowe-miejsce-posluchaj/ 

http://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/1,34862,20109341,warszawa-klub-mlynarska-35-nietypowy-dom-kultury-na-osiedlu.html 

 

 • Klub TO TU Gibalskiego 10

ul. Gibalskiego 10

Wola

https://www.facebook.com/mlynnawoli/

Klub przy ul. Gibalskiego 10to miejsce aktywności lokalnej.Jest więc otwarty na pomysły i zaangażowanie sąsiadów. Zaprasza ich do wspólnego zaprojektowania wnętrza, nadania mu domowego charakteru. Zachęca do dzielenia się sobą, swoimi pasjami i talentami. Czeka na swoją nazwę, którą wymyślą właśnie mieszkańcy.

otwarty: poniedziałek, środa: 9.00 – 17.00; wtorek, czwartek, piątek: 11.00 – 19.00

 

BIELANY

 • Samogłoska

ul. Samogłoska 9a, lok. 3, Ip.

Bielany

https://www.facebook.com/malsamogloska/

(filia Bielańskiego Ośrodka Kultury)
 
Samogłoska to miejsce do działań sąsiedzkich i wspierania oddolnej aktywności mieszkańców. Animujemy życie kulturalne Młocin - w domowej atmosferze sąsiedzi grają tu w planszówki, niemowlęta słuchają gry na 120-letniej wiolonczeli, dzieci opowiadają sobie historie w świetle starego projektora, seniorzy uczą się haftowania i kreatywnego rękodzieła… A to dopiero początek! Masz pomysł na działanie? Chciałbyś zrobić coś dla swoich sąsiadów? Przyjdź i spotkaj się z nami - jesteśmy otwarci na pomysły.
 
 Działamy od wtorku do soboty w godz. 10:00-20:00.
 
 
 

 

WSPARCIE DLA DOMÓW SĄSIEDZKICH

Urząd m.st. Warszawy dokłada wszelkioch starań by jednostki i osoby prowadzące domy sąsiedzkie otrzymywały kompleksowe wsparcie.  Warszawskie domy sąsiedzkie mogą liczyć m.in. na: