Warszawa Lokalna

Warszawa Lokalna

Wykaz ofert zaopiniowanych przez komisję konkursową w VI otwartym...

opublikowano: 2015-12-11 14:22, zwlodarczyk

Wykaz ofert zaopiniowanych przez komisję konkursową w VI otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w 2015 - 2018 r .

                                                                                                                                                                                                                                                            Warszawa, dnia 11 grudnia  2015 r.

 

 

 

 

 

PROTOKÓŁ ZBIORCZY

 

Adnotacje urzędowe
  1. Konkurs ogłoszony zarządzeniem nr 1543/2015 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 16 listopada 2015 r.

Zarządzenia Nr 15432015 na Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 16 listopada 2015 r., w sprawie ogłoszenia VI otwartego konkursu ofert realizację zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w 2015 - 2018 r.

  1. Liczba wszystkich ofert złożonych przez oferentów w odpowiedzi
    na ogłoszenie konkursowe

 

3

  1. Łączna kwota przeznaczona
    na dotacje w konkursie ofert

2 425 000,00

  1. Suma zaproponowanych dotacji

0,00

 

 

Lista ofert, które otrzymały rekomendację do dofinansowania

Lp.

Nr kancelaryjny oferty

Nazwa oferenta

Tytuł zadania publicznego

Proponowana wysokość dofinansowania
/finansowania[1]

1

BRAK OFERT

 

 

 

Lista ofert, które nie otrzymały rekomendacji do dofinansowania

Lp.

Nr kancelaryjny oferty

Nazwa oferenta

Tytuł zadania publicznego

1.

CKS-S/2886/2015

Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych; Stowarzyszenie Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS; Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL

WARSZAWA LOKALNIE

2.

CKS-S/2903/2015

Fundacja Makeabetterplace.com

Nowe Otwarcie! Warszawa 2018przykładem dla wspólnot lokalnych Świata!

3.

CKS-S/2904/2015

Fundacja Poza Horyzont

Wspieranie warszawskich działań lokalnych pod szyldem „Warszawa lokalnie”,w tym prowadzenie „Warsztatu Warszawskiego” przy pl. Konstytucji 4.

 

 

 

Lista ofert, które nie zostały zaakceptowane pod względem formalnym

Lp.

Nr kancelaryjny oferty

Nazwa oferenta

Tytuł zadania publicznego

1.

BRAK  OFERT

 

 

 

 

 

……….……………………………………...       

Podpis Dyrektora Biura Centrum

Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy

…………….……………………………………...       

Podpis przewodniczącego komisji konkursowej

do opiniowania ofert