Warszawa Lokalna

Warszawa Lokalna

Wsparcie finansowe

opublikowano: 2015-03-17 13:20, zwlodarczyk

INICJATYWA LOKALNA

wsparcie w ramach inicjatywy lokalnej w m.st. Warszawie mogą ubiegać się osoby fizyczne oraz organizacje pozarządowe. Wniosku przyjmowane są przez cały rok. Nie ma określonego limitu wartości wsparcia – zależy on proporcji wkładu mieszkańców (szczególnie pracy społecznej) do wartości całego projektu. Miasto nie przekazuje wnioskodawcom pieniędzy, ale może pokryć koszty materiałów czy usług potrzebnych do realizacji inicjatywy ważnej dla społeczności lokalnej.

Szczegóły: http://inicjatywa.um.warszawa.pl/lokalna

 

MAŁE GRANTY

Dofinansowanie różnorodnych projektów organizacje pozarządowe mogą również uzyskać od m.st. Warszawy w formie małych grantów – tj. dotacji do 10 000 złotych na projekty trwające nie dłużej niż 90 dni. (UWAGA – „trzy miesiące” to zwykle więcej niż „90 dni”). Nie ma terminów składania wniosków, jednak przez złożeniem oferty warto sprawdzić aktualną dostępność środków finansowych na małe granty w Biurach Urzędu m.st. Warszawy i dzielnicach m.st. Warszawy (dane są na bieżąco aktualizowane): http://ngo.um.warszawa.pl/ma-e-granty/dost-pno-rodk-w-finansowych-w-2015-roku.

Projekty interdyscyplinarne oraz dotyczące wspomagania i rozwoju społeczności lokalnych dotowane są przez Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy – szczegóły: http://ngo.um.warszawa.pl/ma-e-granty/ma-e-granty-w-centrum-komunikacji-spo-ecznej-0. Więcej o małych grantach: http://ngo.um.warszawa.pl/male-granty.

**

Zachęcamy również do szukania innych źródeł finansowania działań lokalnych, np.

**

MAŁE GRANTY 2016 

 

MINI GRANTY NA WSPIERANIE PROJEKTÓW LOKALNYCH NA TERENIE ZINTEGROWANYM PROGRAMEM REWITALIZACJI (PRAGA-POŁUDNIE, PRAGA-PÓŁNOC, TARGÓWEK; 2016-2018)

Celem Konkursu jest zwiększenie aktywności mieszkańców terenu objętego Zintegrowanym Programem Rewitalizacji m.st. Warszawy (dzielnice Praga-Południe, Praga-Północ i Targówek) oraz ich udziału w różnych obszarach funkcjonowania miasta poprzez wsparcie finansowe projektów lokalnych realizowanych przez mieszkańców (minigranty).

Kolejne edycje konkursu będą ogłaszane co kwartał w latach 2016-2018. W sumie odbędzie się 12 edycji konkursu.

Kto może wziąć udział w konkursie?

W konkursie mogą brać udział nieformalne grupy mieszkańców, grupy obywatelskie, organizacje pozarządowe, instytucje publiczne, spółki prawa handlowego i osoby fizyczne deklarujące zamieszkanie na  terenie objętym Zintegrowanym Programem Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022 roku.

Jakie są zasady udziału w konkursie?

Działania w ramach zgłaszanych projektu powinny być przewidziane do realizacji w ciągu maksymalnie 90 dni, a ich adresatami powinni być mieszkańcy terenu objętego ZPR (dzielnice Praga-Południe, Praga-Północ, Targówek).

Organizatorem konkursu projektów jest Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL w ramach realizacji zadania publicznego Prowadzenie Centrum Społecznego PACA w latach 2016–2018 oraz wspieranie działań lokalnych na terenie objętym Zintegrowanym Programem Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022 roku, współfinansowanego ze środków m. st. Warszawy. Partnerami konkursu są Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy oraz Instytut Rozwoju Miast.

http://centrumpaca.pl/minigranty/ 

**

 

COROCZNE  KONKURSY:

 

III edycja konkursu "Spółdzielnia pomysłów" SPÓŁDZIELCZEJ GRUPY BANKOWEJ

Możliwość zdobycia dotacji do 10 000 zł na realizację swoich lokalnych pomysłów.

http://spolecznik20.pl/spoldzielnia-pomyslow

 

"Plebiscyt sąsiedzki" PASAŻ TESCO

Wspiera realizację projektów, które mają na celu rozwój społeczności lokalnych.

W konkursie mogą wziąć udział następujące podmioty: stowarzyszenia, fundacje, placówki wychowawczo-edukacyjne, kulturalne, spółdzielnie socjalne, związki oraz kluby sportowe, które działają na terenie jednego lub więcej spośród miast: Bielsko-Biała, Częstochowa, Gdańsk, Gdynia, Gliwice, Jelenia Góra, Kraków, Lublin, Łódź, Piła, Poznań, Rzeszów, Stargard Szczeciński, Szczawno-Zdrój, Warszawa, Zielona Góra. REGULAMIN plebiscytu.

 

II edycja konkursu „Tu mieszkam, tu zmieniam”

Dofinansowanie w Konkursie przyznawane jest na wsparcie projektów m.in. z zakresu: zagospodarowania lokalnej przestrzeni publicznej, poprawy jej estetyki, czystości, funkcjonalności, ochrony zabytków, pielęgnowania i tworzenia miejsc pamięci, ochrony i poszerzania wiedzy o środowisku naturalnym, promocji i upamiętnienia postaci, które wywarły pozytywny wpływ na lokalne środowisko i których dorobek jest żywy w lokalnej świadomości albo wart przywrócenia pamięci, budowania wspólnot międzypokoleniowych, pogłębiania więzi lokalnych, współpracy między organizacjami. Wysokość dofinansowania projektów wyniesie od 4 tys. do 10 tys. złotych. Łączna wartość przeznaczonych na dofinansowanie środków to 1,5 mln zł. Inicjatorami mogą być osoby fizyczne, które zachęcą jedną z organizacji społecznych o charakterze non profit lub instytucję do współpracy i złożenia wniosku. Wyróżnione projekty mogą liczyć na dodatkowe nagrody przyznane przez internautów w specjalnym plebiscycie. Głosowanie internetowe potrwa od 21 do 28 sierpnia 2015. Na podstawie wyników głosowania Bank Zachodni WBK ufunduje 3 dodatkowe nagrody w wysokości: 5 tys. zł, 3,5 tys. zł oraz 2 tys. zł.

 www.bzwbk.pl/tumieszkamtuzmieniam

Organizator: Fundacja Banku Zachodniego WBK we współpracy z Bankiem Zachodnim WBK S.A.

 

Konkurs grantowy „Bezpieczne dzieciństwo”

Fundacja Dzieci Niczyje zaprasza do udziału w programie „Bezpieczne dzieciństwo”. O granty mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, które wspierają społeczność lokalną w polepszaniu standardów bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.

Kwota dotacji: od 5 do 35 tysięcy złotych (min. 10% wkładu własnego).

Termin realizacji projektów: 1 października 2015 roku – 30 czerwca 2016 roku.

Konkurs jest finansowany ze środków The VELUX Foundations www.veluxfoundations.dk

 

 

Pliki do ściągnięcia

  1. (plik: Zrównoważony Rozwój fundusze.pdf, rozmiar pliku: 155.9 KB)