Warszawa Lokalna

Warszawa Lokalna

"Warszawa lokalnie"

opublikowano: 2015-10-13 12:05, a.matan

 

11 kwietnia 2016 r. Zarządzeniem nr  483/2016 r. Prezydenta m.st. Warszawy  wybrana została zwycięska oferta na realizację zadania „Wspieranie warszawskich działań lokalnych pod szyldem „Warszawa lokalnie”, w tym prowadzenie „Warsztatu Warszawskiego” przy pl. Konstytucji 4 w latach 2015-2018”.

 

 

Ofertą, która została wybrana w postępowaniu konkursowym jest oferta na realizację zadania publicznego pod nazwą „WARSZAWA LOKALNIE”, złożona przez: Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Stowarzyszenie Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS, Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej, CAL, Fundację „Civis Polonus”, Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „Ę”.

Kwota dotacji: 2.273.368,00 zł

 

 

Wykaz ofert spełniajacych wymogi formalne, wykaz ofert zaopiniowanych prze Komisję konkursową oraz więcej informacji nt. konkursu:

http://ngo.um.warszawa.pl/otwarte-konkursy/og-oszenie-ii-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacj-zadania-publicznego-w-zakres-32

 

 

***

 

Konkurs na wspieranie warszawskich działań lokalnych „Warszawa lokalnie” w tym prowadzenie Warsztatu Warszawskiego w latach 2016-2018 ponownie ogłoszony!

Pełna treść ogłoszenia konkursowego znajduje się na stronie:

http://ngo.um.warszawa.pl/otwarte-konkursy/og-oszenie-ii-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacj-zadania-publicznego-w-zakres-32

Termin składania ofert: 11 marca 2016, godz. 16.00

 

Spotkanie informacyjne o konkursie:

środa 24 lutego godz. 17.30 w Warsztacie Warszawskim (pl. Konstytucji 4).

 

***

Komisja konkursowa powołana do oceny ofert złożonych na realizację zadania „Wspieranie warszawskich działań lokalnych pod szyldem „Warszawa lokalnie”, w tym prowadzenie „Warsztatu Warszawskiego” przy pl. Konstytucji 4 w latach 2015-2018” nie rekomendowała do realizacji żadnej ze złożonych ofert.

22 grudnia2015r. Zarządzeniem Nnr1716/2015 r. Prezydenta m.st. Warszawy konkurs na został unieważniony.

Więcej o konkursie: http://ngo.um.warszawa.pl/otwarte-konkursy/og-oszenie-vi-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacj-zadania-publicznego-w-zakresi-1

 

Ponowne ogłoszenie konkursu nastąpi w lutym 2016 r.

 

***

 Konkurs:  „Wspieranie warszawskich działań lokalnych pod szyldem „Warszawa lokalnie”, w tym prowadzenie „Warsztatu Warszawskiego” przy pl. Konstytucji 4 w latach 2015-2018”

Pełna treść ogłoszenia konkursowego znajduje się na stronie:  http://ngo.um.warszawa.pl/otwarte-konkursy/og-oszenie-vi-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacj-zadania-publicznego-w-zakresi-1

Termin składania ofert: 7 grudnia 2015, godz. 16.00

***

 

WYJAŚNIENIE DOT. TERMINÓW REALIZACJI ZADANIA

Szanowni Państwo,

W związku z ogłoszonym 16 października 2015 r. konkursem na „Wspieranie warszawskich działań lokalnych pod szyldem „Warszawa lokalnie”, w tym prowadzenie „Warsztatu Warszawskiego” przy pl. Konstytucji 4 w latach 2015-2018”, serdecznie informujemy, że:

-Planowany termin rozpoczęcia działań, zgodnie z ogłoszeniem konkursowym, to  1 grudnia 2015 r.

- Planowane ogłoszenia wyników konkursu, a tym samym możliwość wydatkowania środków finansowych z dotacji, po 18 grudnia 2015 r.

- Możliwość wydatkowania środków własnych (finansowych oraz z wkładu osobowego) możliwe jest od dnia realizacji zadania wskazanego w złożonej ofercie

-W przypadku potrzeby aktualizacji harmonogramu (termin rozpoczęcia realizacji zadania) będzie istniała taka możliwość  na etapie podpisywania umowy

-Przejęcie lokalu (Warsztat Warszawski, pl. Konstytucji 4) będzie możliwe po 23 grudnia 2015 r.

 

W razie pytań dotyczących powyzszego, prosimy o kontakt z Wydziałem Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, tel. 22 443 34 16, jholanowski@um.warszawa.pl

***

 

 

O konkursie:

Idea:

 • Wspieranie działań lokalnych, oddolnych, sąsiedzkich
 • Wsparcie skierowane bezpośrednio do mieszkańców
 • Działania na terenie całej Warszawy
 • Siedziba: Warsztat Warszawski (pl. Konstytucji 4), który dalej będzie udostępniał przestrzeń na działania mieszkańców, ale będzie też miejscem sieciowania i wymiany doświadczeń lokalnych liderów ze wszystkich dzielnic Warszawy

 ***

 

SPOTKANIE INFORMACYJNE + WIZJA LOKALNA „WARSZTATU” / 19 listopada 18.00-20.00

Wszystkich zainteresowanych wizją lokalną Warsztatu Warszawskiego i/lub mających pytania techniczne dot. konkursu zapraszamy na czwartek 19 listopada w godz. 18.00-20.00 do Warsztatu Warszawskiego, pl. Konstytucji 4.

***

 

Oferty konkursowe - razem czy osobno?  Warsztat informacyjno-sieciujący (23.10.2015, kawiarnia Stacji Muranów)

Ze względu na rozmiar i złożoność ww. konkursu, CKS doceniać będzie tzw. oferty wspólne, czyli składane przez co najmniej 2 organizacje pozarządowe.

podczas otwartego warsztatu informacyjno-sieciującego:

 • wyjaśniliśmy czym są oferty wspólne, i o czym warto pamiętać przy ich składaniu
 • opowiedzieliśmy o zmianach w Ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dotyczących podzlecania zadań publicznych
 • stworzyliśmy przestrzeń do poznania się i sieciowania organizacji o podobnych celach

 

PREZENTACJA ORAZ EFEKTY PRACY UCZESTNIKÓW WARSZTATU ZNAJDUJĄ SIĘ TU.

 ***

 

Powiązane artykuły:

Ogłoszenia konkursowe po 9 listopada

Warszawskie działania pozarządowe i lokalne z mocnym wsparciem [RELACJA ZE SPOTKANIA]

Ponad 10 milionów na warszawskie działania lokalne i pozarządowe

Jak wspierać i rozwijać warszawskie działania lokalne [PODSUMOWANIE SPOTKANIA]

Jak wspierać i rozwijać warszawskie działania lokalne

Festiwal Aktywnych Mieszkańców

 

 

Pliki do ściągnięcia

 1. (plik: 10 mln na konkursy 2015.2018 PREZENTACJA 29.9.2015.pdf, rozmiar pliku: 468.2 KB)
 2. Oferty konkursowe- razem czy osobno? Warsztat 23.10.2015 (plik: spotkanie przed konkursowe 23.10.2015.ppt.pdf, rozmiar pliku: 1404.8 KB)
 3. (plik: Wykaz ofert zaopiniowanych przez komisję konkursową. Konkurs Warszawa lokalnie 2016.2018..doc, rozmiar pliku: 46 KB)
 4. (plik: Zarządzenie ws. unieważnienia konkursu Warszawa lokalnie 2016.2018..doc, rozmiar pliku: 38.5 KB)
 5. Logo Warsztatu Warszawskiego (plik: logo Warsztat Warszawski.png, rozmiar pliku: 35.3 KB)