Warszawa Lokalna

Warszawa Lokalna

VIII. edycja MINIGRANTÓW ruszyła!

opublikowano: 2017-11-07 11:27, zwlodarczyk

6. listopada ruszył nabór do VIII edycji konkursu na wsparcie lokalnych projektów na terenie objętym Zintegrowanym Programem Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022 r.

Pomysły na zimowo- świąteczne działania lokalne można zgłosić do 20.11, do godziny 24.00. Aby wziąć udział w konkursie należy uzupełnić formularz zgłoszeniowy: KLIK

Jeżeli macie pytania, wątpliwości, potrzebujecie konsultacji,  zapraszamy do kontaktu z Pauliną Wróbel- animatorką Rewitalizacji  mail: paulinaw@cal.org.pl / minigranty@cal.org.pl tel. 22 126 26 18

Więcej na stronie: http://centrumpaca.pl/minigranty-2/ 

 

**

Minigranty – konkurs na wsparcie projektów lokalnych w latach 2016-2018 na terenie ZPR m.st. Warszawy

To konkurs w którym przyznajemy dofinansowanie aby zwiększyć aktywności mieszkańców terenu objętego Zintegrowanym Programem Rewitalizacji m.st. Warszawy (dzielnice Praga-Południe, Praga-Północ i Targówek).
Kolejne edycje konkursu będą ogłaszane co kwartał w latach 2016-2018. W sumie odbędzie się 12 edycji konkursu.

Kto może wziąć udział w konkursie?

W konkursie mogą brać udział nieformalne grupy mieszkańców, grupy obywatelskie, organizacje pozarządowe, instytucje publiczne, spółki prawa handlowego i osoby fizyczne deklarujące zamieszkanie na terenie objętym Zintegrowanym Programem Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022 roku.

Jakie są zasady udziału w konkursie?

Działania w ramach zgłaszanych projektu powinny być przewidziane do realizacji w ciągu maksymalnie 90 dni, a ich adresatami powinni być mieszkańcy terenu objętego ZPR (dzielnice Praga-Południe, Praga-Północ, Targówek).

Działania powinny wpisywać się w następujące obszary:

pobudzanie zaangażowania mieszkańców terenu objętego ZPR w sprawy lokalne,
zachęcanie mieszkańców terenu objętego ZPR do podejmowania oddolnych działań na rzecz dobra wspólnego,
zwiększenie aktywizacji społeczności sąsiedzkich,
wspieranie integracji społeczności na poziomie lokalnym,
wykorzystywanie lokalnej infrastruktury i zasobów,
poszukiwanie i rozwijanie innowacyjnych rozwiązań problemów społecznych.

Nabór projektów odbywać się będzie raz na kwartał, poprzez internetowy formularz zgłoszeniowy na stronie www.centrumpaca.pl.

Jakie dofinansowanie można uzyskać?

Wnioskowana kwota wsparcia finansowego może wynosić od 100 do 2,500 zł brutto. Wsparcie finansowe w ramach projektu nie może być przeznaczone na koszty osobowe (w tym także koszty koordynacji czy administrowania projektem), a jedynie towary, materiały, usługi i narzędzia niezbędne do przeprowadzenia działań w ramach projektu. W ramach każdej edycji konkursu przeznaczona jest osobna pula środków dla każdej z dzielnic na terenie ZPR (Praga-Południe, Praga-Północ, Targówek) w wysokości 2,500 zł brutto (w sumie 7,500 zł brutto w ramach jednej edycji konkursu w 3 dzielnicach).

Terminy

Kolejne edycje konkursu będą ogłaszane co kwartał. Bieżące informacje będą pojawiały się na stronie Centrum Paca.

Dodatkowe informacje

Organizatorem konkursu projektów jest Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL w ramach realizacji zadania publicznego Prowadzenie Centrum Społecznego PACA w latach 2016–2018 oraz wspieranie działań lokalnych na terenie objętym Zintegrowanym Programem Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022 roku, współfinansowanego ze środków m. st. Warszawy. Partnerami konkursu są Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy oraz Instytut Rozwoju Miast.

Więcej informacji na temat konkursu udziela Animator ds. Rewitalizacji, e-mail: minigranty@cal.org.pl

 

Źródło: http://centrumpaca.pl/minigranty-2/