Warszawa Lokalna

Warszawa Lokalna

Stołeczni animatorzy poszukiwani!

opublikowano: 2016-06-15 12:28, a.matan

UWAGA! ANIMATORZY!!! W ramach programu Warszawa Lokalnie Towarzystwo Inicjatyw Twórczych "ę" ogłasza nabór na Stołecznych Społecznych, czyli animatorów działających w każdej dzielnicy.

Ogłoszenie poniżej:

Zmieniamy Warszawę. Tworzymy prestiżową Sieć Animatorów Warszawskich. Inwestujemy w ludzi aktywnych, pomysłowych, związanych z konkretną dzielnicą. Z ich pomocą będziemy realizować autorskie działania społeczne i kulturalne, wspierać oddolne inicjatywy mieszkańców, poznawać ze sobą i łączyć działające lokalnie instytucje i organizacje.

Na zgłoszenia czekamy do 15 lipca 2016r.

Wypełnij formularz zgłoszeniowy

Zapytaj o projekt: eliza.gryszko@e.org.pl

Zgłoszenia z dopiskiem „Stołeczni Społeczni – rekrutacja”: biuro@e.org.pl

A-jak animator społeczności lokalnej

Stołeczny Społeczny to człowiek, którego znamy, szanujemy, który aktywnie działa,

z drugiej strony posiada wiedzę, narzędzia i możliwość włączania oraz aktywizowania mieszkańców ze swojej dzielnicy. Jest łącznikiem między lokalnymi instytucjami, mieszkańcami, organizacjami pozarządowymi i miastem stołecznym Warszawa.

Kogo szukamy:

- osób, które chcą działać na rzecz społeczności dzielnicy,

- działaczy z organizacji pozarządowych, instytucji kultury, grup nieformalnych,

- niezrzeszonych animatorów,

- osób zakorzenionych w danej dzielnicy, które powadziły swoje autorskie projekty i/lub  ściśle współpracowały z lokalnymi organizacjami/instytucjami.

- mieszkańców współpracujących z instytucjami kultury, urzędami dzielnic,

- osób mających doświadczenie w pracy z różnymi grupami wiekowymi, znających aktywne metody animacji lokalnej,

- ludzi dysponujących minimum 6 godzinami w tygodniu, które poświęcą na pracę ze społecznością lokalną,

- osób gotowych do udziału w cyklu szkoleniowych i superwizyjnym, który będzie realizowany okresie od IX do XII.2016 roku.

W każdej dzielnicy Warszawy wyłonimy Stołecznego Społecznego, którego zadaniem będzie:

(1) Wsparcie i informowanie społeczności – animatorzy wraz lokalnymi partnerami zapoczątkują ogólnodostępne punkty informacyjne, w których mieszkańcy otrzymają wsparcie merytoryczne w realizacji swoich pomysłów oraz wsparcie organizacyjne.

(2) Sieciowanie społeczności lokalnej, czyliłączenie ze sobą grupą aktywnych mieszkańców, instytucji, inicjatyw. Budowanie atmosfery współpracy w środowisku lokalnym, która będzie podstawą większej aktywności mieszkańców.

(3) Mapowanie zasobów dzielnicy – diagnoza zasobów lokalnych dzielnicy, osiedla, ulicy. Przekazywanie i gromadzenie zebranej podczas diagnozy wiedzy.

4) Promowanie narzędzi partycypacyjnych, jakie stanowią inicjatywa lokalna i budżet partycypacyjny, a co za tym idzie ścisła współpraca z m.st. Warszawa i urzędem wybranej dzielnicy.

 

 R – jak rozwój, czyli co proponujemy przyszłym członkom Sieci Animatorów Warszawskich 

Chcemy inwestować w umiejętności animatorów, dlatego proponujemy następujące formy wsparcia:

1) Warsztaty, szkolenia, superwizje

Stołeczni Społeczni wezmą udział w warsztatach podnoszących ich kompetencje animacyjne, wiedzę na temat narzędzi włączania mieszkańców w decydowanie o sprawach lokalnych, diagnozowania potrzeb i zasobów społeczności lokalnych oraz sposobów gromadzenia i przekazywania wiedzy. Ponadto będą korzystać z superwizji.  By wesprzeć praktyczny wymiar pracy animatorów z mieszkańcami Stołeczni Społeczni będą oni korzystać z bezpośredniego wsparcia profesjonalnych i doświadczonych Latających Animatorów Kultury Towarzystwa „ę”.

2) Inkubowanie własnych pomysłów Stołecznych Społecznych i mieszkańców

W ciągu trwania projektu kilkanaście pomysłów/projektów Społecznych Stołecznych, które będą realizowane w ścisłej współpracy z mieszkańcami i/lub będą odpowiadać na realną lokalną potrzebę, problem lub będą rozwijać lokalny potencjał.

3) Wsparcie koordynatora projektu

W trakcie swojej pracy Społeczni Stołeczni będą objęci opieką koordynatora projektu z Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę”. Koordynator będzie czuwał  na realizacją zadań w dzielnicach, współpracą z m.st. Warszawa oraz sieciowaniem Stołecznych Społecznych.

Wsparcie Stołecznych Społecznych zaprojektowaliśmy nauczeni wieloletnim doświadczeniem udanej współpracy z animatorami kultury w ramach Sieci Latających Animatorów Kultury, chcemy przenieść naszą wiedzę na grunt Warszawy. Wsparliśmy ponad już ponad 800 społeczności, ponad 10000 osób realizując działania kulturalne, obywatelskie, badawcze w całej Polsce. Wyinkubowaliśmy kilkadziesiąt projektów społecznych, kulturalnych, obywatelskich.

T – jak Twoje korzyści

Zostając Stołecznym Społecznym będziesz częścią nowatorskiego projektu i członkiem wyjątkowej grupy osób, które będą tworzyć unikalne rozwiązania zwiększające aktywność obywatelską w Warszawie. Zyskasz realny wpływ na to, co się dzieje w Twojej dzielnicy w sferze społeczno-kulturalnej. Otrzymasz wsparcie profesjonalistów, narzędzia do działania z mieszkańcami i wynagrodzenie dyżury dla mieszkańców. Zrealizujesz swój autorski pomysł na działanie społeczne. Atutem jest też samodzielność i elastyczność godzin działania – dopasowana do Twoich innych aktywności.

Z – jak zostać  Stołecznym Społecznym 

W pierwszym roku trwania projektu Warszawa Lokalnie zrekrutujemy 20 osób, które będą pracowały w 18 dzielnicach do końca 2018 roku.

Stołecznych Społecznych wyłonimy w drodze otwartego naboru.

Termin nadsyłania zgłoszeń na podstawie formularza zgłoszeniowego –  15 lipca.
Do formularza zgłoszeniowego należy dołączyć CV oraz rekomendację wskazującą na afiliacje z instytucją lub organizacją działającą lokalnie, w dzielnicy z którą chce współpracować kandydat.

Zgłoszenia z dopiskiem „Stołeczni Społeczni – rekrutacja” prosimy wysłać na adres: biuro@e.org.pl

Do 25 lipca wybranych kandydatów zaprosimy na rozmowę rekrutacyjną.

Rozmowy rekrutacyjne zostaną przeprowadzone przez komisję konkursową, w której skład wejdą przedstawiciele konsorcjum organizacji prowadzących projekt „Warszawa Lokalnie” oraz przedstawiciele Centrum Komunikacji Społecznej.

Wyniki rekrutacji ogłosimy do 18 sierpnia na stronie www.e.org.ploraz na stroniewww.warszawalokalnie.waw.pl

Szczegółowe informacje na temat udziału w programie zawiera REGULAMIN REKRUTACJI.

Zgłoszenie się do udziału w programie jest tożsame z akceptacją Regulaminu.
Działanie „Stołeczni Społeczni – Sieć Animatorów Warszawskich”  jest realizowane w ramach projektu „Warszawa Lokalnie”, który jest współfinansowany ze środków m.st. Warszawy.