Warszawa Lokalna

Warszawa Lokalna

Ruszają zapisy na III edycję Wolontariatu Badawczego UW: #Lokalność

opublikowano: 2015-12-04 12:08, zwlodarczyk

Co powoduje, że jedni mieszkańcy biorą udział w lokalnych wydarzeniach, a inni nie? Czy to brak dostępu do informacji, a może brak interesującej z ich punktu widzenia oferty.

7 grudnia ruszają zapisy na zajęcia ogólnouniwersyteckie z cyklu Wolontariat Badawczy UW. III edycja poświęcona będzie badaniom nad wydarzeniami lokalnymi w Warszawie. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych studentów, doktorantów i absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego. (Zapisy trwają do 14 stycznia 2016 r.).

Badanie realizowane w ramach zajęć ma na celu sprawdzenie kilku wybranych czynników, m.in.: dostępności do informacji, czytelności komunikatów, jakie docierają do mieszkańców, kanałów komunikacji, z których sami korzystają i są dla nich wiarygodne, stopnia zaangażowania w życie swojej okolicy i motywacji, które stoją za ich aktywnością lub jej brakiem. Celem badania jest przeprowadzenie pogłębionej analizy stosunku mieszkańców do wydarzeń lokalnych. Obok zbadania stanu faktycznego, celem projektu jest wypracowanie rekomendacji dla organizatorów wydarzeń lokalnych (Urzędu Miasta, urzędów dzielnic, instytucji lokalnych, organizacji pozarządowych, mieszkańców). Tereny objęte badaniem zostaną doprecyzowane w trakcie zajęć.

Badanie prowadzone będzie w partnerstwie Urzędu m. st. Warszawy (Centrum Komunikacji Społecznej - Zespół Inicjatyw Społecznych) i Uniwersyteckiego Centrum Wolontariatu. Mentorkami i koordynatorkami naukowymi projektu badawczego będą dr Magdalenu Łukasiuk i dr Maria Środoń, adiunktki w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego.

Badanie będzie realizowane różnymi metodami, w tym z wykorzystaniem obserwacji uczestniczącej i wywiadów.

Aby dołączyć do zespołu badawczego, zapoznaj się z zasadami rekrutacji.

WIĘCEJ O ZAJĘCIACH: http://wolontariat.uw.edu.pl/iii-edycja-lokalnosc/