Warszawa Lokalna

Warszawa Lokalna

Rusza 3. edycja MINIGRANTÓW NA PACA!

opublikowano: 2016-10-04 11:05, zwlodarczyk

3. edycja MINIGRANTÓW

 

Kiedy?

Od 3 do 17 października br. Centrum Społeczne Paca (www.centrumpaca.pl) czeka na Wasze projekty w III edycji konkursu minigrantowego na terenie objętym Zintegrowanym Programem Rewitalizacji!

 

Minigranty – konkurs na wsparcie projektów lokalnych w latach 2016-2018 na terenie ZPR m.st. Warszawy

To konkurs w którym Centrum Społeczne Paca przyznaje dofinansowanie na zwiększenie aktywności mieszkańców terenu objętego Zintegrowanym Programem Rewitalizacji m.st. Warszawy. Działania realizowane w ramach minigrantów realizować można na terenie 3 dzielnic: Pragi-Południe, Pragi-Północ i Targówka.

 

Kto może wziąć udział w konkursie?

W konkursie mogą brać udział nieformalne grupy mieszkańców, grupy obywatelskie, organizacje pozarządowe, instytucje publiczne, spółki prawa handlowego i osoby fizyczne deklarujące zamieszkanie na terenie objętym Zintegrowanym Programem Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022 roku.

 

Jakie są zasady udziału w konkursie?

Działania w ramach zgłaszanych projektu powinny być przewidziane do realizacji w ciągu maksymalnie 90 dni, a ich adresatami powinni być mieszkańcy terenu objętego ZPR (dzielnice Praga-Południe, Praga-Północ, Targówek).

Działania powinny wpisywać się w następujące obszary:

  • pobudzanie zaangażowania mieszkańców terenu objętego ZPR w sprawy lokalne,
  • zachęcanie mieszkańców terenu objętego ZPR do podejmowania oddolnych działań na rzecz dobra wspólnego,
  • zwiększenie aktywizacji społeczności sąsiedzkich,
  • wspieranie integracji społeczności na poziomie lokalnym,
  • wykorzystywanie lokalnej infrastruktury i zasobów,
  • poszukiwanie i rozwijanie innowacyjnych rozwiązań problemów społecznych.

Nabór projektów odbywa się poprzez internetowy formularz zgłoszeniowy na stronie www.centrumpaca.pl.

 

Jakie dofinansowanie można uzyskać?

Wnioskowana kwota wsparcia finansowego może wynosić od 500 do 2,500 zł brutto. Wsparcie finansowe w ramach projektu nie może być przeznaczone na koszty osobowe (w tym także koszty koordynacji czy administrowania projektem), a jedynie towary, materiały, usługi i narzędzia niezbędne do przeprowadzenia działań w ramach projektu. W ramach każdej edycji konkursu przeznaczona jest osobna pula środków dla każdej z dzielnic na terenie ZPR (Praga-Południe, Praga-Północ, Targówek) w wysokości 2,500 zł brutto (w sumie 7,500 zł brutto w ramach jednej edycji konkursu w 3 dzielnicach).

 

Dodatkowe informacje

Organizatorem konkursu projektów jest Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL w ramach realizacji zadania publicznego Prowadzenie Centrum Społecznego PACA w latach 2016–2018 oraz wspieranie działań lokalnych na terenie objętym Zintegrowanym Programem Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022 roku, współfinansowanego ze środków m. st. Warszawy. Partnerami konkursu są Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy oraz Instytut Rozwoju Miast.

 

Więcej informacji na temat konkursu udziela Animator ds. Rewitalizacji, e-mail: minigranty@cal.org.pl

 Wiecej info znajdziecie na naszej stronie www.centrumpaca.pl w zakładce MINIGRANTY.