Warszawa Lokalna

Warszawa Lokalna

POSZUKIWANY: Nowy model kooperacji w mieście

opublikowano: 2016-04-05 13:50, a.matan

Poszukiwany: nowy model  kooperacji  w mieście

Forma: Dialog przedkonkursowy

Termin: 20 kwietnia 2016 r.

Centrum Komunikacji Społecznej zaprasza do współpracy organizacje, które zainteresowane są tematyką sieciowania wiedzy, tworzenia miejskich think tanków oraz wspierania mieszkańców w realizacji ich pomysłów. W drugim kwartale 2016 roku zostanie ogłoszony konkurs na „Stworzenie modelu kooperacji międzysektorowej i wsparcia mieszkańców w rozwijaniu ich pomysłów na rzecz społeczności Warszawy”. Ze względu na innowacyjność tego zadania, organizacje są najpierw zapraszane do zgłoszenia wstępnych koncepcji  w ramach dialogu przedkonkursowego. Zależy nam, aby wszelkie działania podejmowane przez Urząd m.st. Warszawy były uzgadniane z przedstawicielami mieszkańców – podkreśla Krzysztof Mikołajewski, dyrektor Centrum Komunikacji Społecznej.

Potrzeba stworzenia nowego modelu wynika z bardzo dynamicznych zmian, które zachodzą w naszym mieście. Warszawa dysponuje znaczącym na tle innych miast Polski potencjałem społecznym, m.in. umiejętnościami i wiedzą ludzi, rozbudowanymi sieciami kontaktów mieszkańców, współpracy partnerskiej mieszkańców, organizacji i instytucji oraz liczbą instytucji, inicjatyw nieformalnych i organizacji pozarządowych.. W ciągu kilku ostatnich lat znacznie zwiększyła się liczba narzędzi dających szansę na realizację własnych pomysłów mieszkańców i wpływania na zmiany w mieście, m.in. Centrum Kontaktu z Mieszkańcami 19115, zgłaszanie projektów i głosowanie w budżecie partycypacyjnym, konsultacje społeczne, inicjatywa lokalna oraz platforma crowdsourcingowa Otwarta Warszawa. Mieszkańcy Warszawy biorą udział w debatach na temat swojego miasta, dyskutują za pomocą różnorodnych platform internetowych i sami kreują przestrzeń do wymiany myśli i pomysłów. Urząd m.st. Warszawy chce stworzyć narzędzie, które usprawni przepływ informacji na temat dostępnych sposobów na realizację projektów mieszkańców oraz umożliwi tworzenie międzysektorowych sieci współpracy do opracowywania zgłaszanych pomysłów i projektów.

Forma zgłaszania ogólnych koncepcji w dialogu przedkonkursowym pomoże  w przygotowaniu otwartego konkursu ofert na realizację ww. zadania publicznego. To bardzo ważne, aby założenia przygotowywanego konkursu były zrozumiałe i zgodne z możliwościami realizacyjnymi warszawskich organizacji pozarządowych.

Dialog przedkonkursowy pomoże także samym wnioskodawcom w przyszłym przygotowaniu odpowiednich ofert konkursowych. Koncepcje mogą być zgłoszone do 20 kwietnia. Po tym terminie przedstawiciele Centrum Komunikacji Społecznej skontaktują się ze wszystkimi organizacjami, które zgłosiły projekt, w celu zapoznania się ze sposobem interpretacji i uwagami na temat przyszłego konkursu. Informacje na temat dialogu przedkonkursowego dostępne są na stronie: http://ngo.um.warszawa.pl/aktualnosci/dialog-przedkonkursowy

 W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt: inicjatywa@um.warszawa.pl.