Warszawa Lokalna

Warszawa Lokalna

„Niezbędnik Aktywnych Mieszkańców” po angielsku, wietnamsku i...

opublikowano: 2016-09-13 09:36, a.matan

„Niezbędnik Aktywnych Mieszkańców” po angielsku, wietnamsku i ukraińsku

Jak zrealizować inicjatywę lokalną? Jak zgłosić projekt do budżetu partycypacyjnego? Jak włączyć się aktywnie w życie miasta, będąc cudzoziemcem w Warszawie? Podpowiadają „Niezbędniki Aktywnych Mieszkańców” wydane we wrześniu przez m.st. Warszawę w wersjach językowych: angielskiej, wietnamskiej i ukraińskiej. „Niezbędnik” po polsku jest dostępny w Warszawie już od dwóch lat.

Został stworzony po to, aby pomagać w realizowaniu pomysłów, wskazywać jak współdziałać z innymi i gdzie szukać informacji do tego potrzebnych. Możliwości jest coraz więcej - inicjatywa lokalna, budżet partycypacyjny, inicjowanie i udział w konsultacjach społecznych, działanie w organizacjach pozarządowych czy partnerstwach... Niezbędnik tłu­maczy czym są wszystkie te narzędzia i jak z nich korzystać. Pomaga również odnaleźć się w skomplikowanej strukturze miasta.

- Przy redagowaniu nowych wersji językowych współpracowaliśmy z konsultantami ze społeczności cudzoziemców – aktywnymi mieszkańcami, którzy wybrali Warszawę jako miejsce dla siebie, przestrzeń do życia, ale też przestrzeń możliwości – mówi Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy do spraw równego traktowania Karolina Malczyk – zastępca dyrektora Centrum Komunikacji Społecznej.

Redaktorzy obcojęzycznych wydań „Niezbędnika” znają biegle język polski oraz języki wietnamski lub ukraiński, czy angielski. Z dużą przyjemnością, jak podkreślali, pracowali nad udostępnieniem wiedzy o możliwościach partycypacji  wśród warszawskiej społeczności swoich rodaków.

Obcojęzyczne „Niezbędniki” trafią wkrótce do Centrum Wielokulturowego oraz innych miejsc spotkań cudzoziemców w Warszawie. Ogłoszono konkurs na prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych w środowiskach cudzoziemców na temat dostępnych narzędzi partycypacji mieszkańców. Do 9 września (do końca dnia pracy) oferty organizacji pozarządowych są zbierane w CKS.

Narzędzia partycypacji, kontakty do instytucji i przydatne adresy stron internetowych, są opisane w „Niezbędnikach” odpowiednio po angielsku, po wietnamsku i po ukraińsku. Wersja polska poczytnego „Niezbędnika” także doczekała się w tym roku wznowienia – wydanie drugie trafiło już do dzielnicowych Wydziałów Obsługi Mieszkańców, do Warsztatu Warszawskiego, do wielu kawiarni i nadwiślańskich klubów oraz do Centrum Komunikacji Społecznej. Jest dostępne bezpłatnie. Elektroniczną wersję będzie można pobrać już niebawem ze strony: www.inicjatywa.um.warszawa.pl

Egzemplarze obcojęzyczne „Niezbędnika” również będą udostępniane bezpłatnie. W wersji angielskiej wydano 3500 egz., w wersji wietnamskiej i ukraińskiej po 1500 egz. Wersje elektroniczne również będą dostępne na stronie, po rozstrzygnięciu konkursu na promocję.