Warszawa Lokalna

Warszawa Lokalna

MINI GRANTY na działania lokalne na terenie ZPR czekają!

opublikowano: 2016-03-25 08:58, zwlodarczyk

Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL rusza z pierwszą edycją konkursu na wsparcie projektów lokalnych mieszkańców w latach 2016-2018 na terenie objętym „Zintegrowanym Programem Rewitalizacji m. st. Warszawy do 2022 roku” pn. Minigranty.

 

Zapraszamy mieszkańców, grupy nieformalne, organizacje, instytucje oraz wszystkich zainteresowanych, działających na terenie objętym Zintegrowanym Programem Rewitalizacji m. st. Warszawy, do udziału w konkursie! Zwycięskie projekty mogą otrzymać dofinansowanie do 2 500 zł, a ich realizatorzy wsparcie animatora CAL w zaplanowaniu i przeprowadzeniu działań. Nabór w ramach pierwszej edycji konkursu odbędzie się w terminie 31 marca - 14 kwietnia 2016 roku. Bieżące informacje oraz szczegóły na temat konkursu znajdować się będą na stronie internetowej: www.centrumpaca.pl/minigranty

 

Zachęcamy do przekazywania informacji na temat konkursu mieszkańcom, organizacjom, instytucjom oraz innym podmiotom działającym na terenie objętym ZPR m.st. Warszawy, z którymi Państwo współpracują. Zapraszamy także do udziału w spotkaniach informacyjnych poświęconych pierwszej edycji konkursu, które odbędą się:

- we wtorek 29 marca o godz. 18:00 w Centrum Społecznym Paca (ul. Paca 40),

- w środę 30 marca o godz. 18:00 w Cafe Sąsiad (ul. Ziemowita 16),

- w czwartek 7 kwietnia o godz. 18:00 w Muzeum Warszawskiej Pragi (ul. Targowa 50/52).

 

 

Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL w ramach realizacji zadania publicznego „Prowadzenie Centrum Społecznego PACA w latach 2016–2018 oraz wspieranie działań lokalnych na terenie objętym Zintegrowanym Programem Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022 roku”, współfinansowanego ze środków m. st. Warszawy. Partnerami konkursu są Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy oraz Instytut Rozwoju Miast.

http://centrumpaca.pl/minigranty/