Warszawa Lokalna

Warszawa Lokalna

Konkurs "Warszawa lokalnie" (wyjaśnienie dot. terminów...

opublikowano: 2015-11-23 13:48, zwlodarczyk

Konkurs "Warszawa lokalnie" (wyjaśnienie dot. terminów realizacji zadania)

Szanowni Państwo,

W związku z ogłoszonym 16 października 2015 r. konkursem na „Wspieranie warszawskich działań lokalnych pod szyldem „Warszawa lokalnie”, w tym prowadzenie „Warsztatu Warszawskiego” przy pl. Konstytucji 4 w latach 2015-2018”, serdecznie informujemy, że:

-Planowany termin rozpoczęcia działań, zgodnie z ogłoszeniem konkursowym, to  1 grudnia 2015 r.

- Planowane ogłoszenia wyników konkursu, a tym samym możliwość wydatkowania środków finansowych z dotacji, po 18 grudnia 2015 r.

- Możliwość wydatkowania środków własnych (finansowych oraz z wkładu osobowego) możliwe jest od dnia realizacji zadania wskazanego w złożonej ofercie

-W przypadku potrzeby aktualizacji harmonogramu (termin rozpoczęcia realizacji zadania) będzie istniała taka możliwość  na etapie podpisywania umowy

-Przejęcie lokalu (Warsztat Warszawski, pl. Konstytucji 4) będzie możliwe po 23 grudnia 2015 r.

 

W razie pytań dotyczących powyzszego, prosimy o kontakt z Wydziałem Współpracy z Organizacjami Pozarzadowymi, tel. 22 443 34 16.