Warszawa Lokalna

Warszawa Lokalna

Konkurs na prowadzenie domu sąsiedzkiego na Szmulowiźnie ogłoszony!

opublikowano: 2016-09-29 14:54, zwlodarczyk

Serdecznie informujemy, że ogłoszony został otwarty konkurs ofert na:

"Stworzenie i prowadzenie domu sąsiedzkiego (miejsca aktywności lokalnej) na terenie warszawskiej Szmulowizny w latach 2016–2017. Pilotaż."

Do wzięcia w udziału w konkursie zachęcamy wszystkie zainteresowane tematem organizacje pozarządowe, szczególnie te działające na terenie Szmulowizny.

 

O zadaniu konkursowym:

Powstający dom sąsiedzki (miejsce aktywności lokalnej) powinien: sprzyjać nawiązywaniu sąsiedzkich relacji, być otwarty na społeczność lokalną i być przez nią współtworzony, dawać mieszkańcom przestrzeń i wiedzę do realizacji własnych pomysłów na lokalne działania, wspierać rozwój wolontariatu, włączać się w życie okolicy.

Powstające miejsce ma integrować lokalną społeczność, m.in. poprzez nieodpłatne udostępnianie przestrzeni na potrzeby i działania mieszkańców, grup nieformalnych oraz organizacji pozarządowych, powinno także prowadzić działania animujące lokalną społeczność, wynikające ze zgłaszanych przez nią potrzeb. Miejsce powinno również pobudzać aktywność mieszkańców poprzez interdyscyplinarne działania społeczne (kulturalne, sportowo-rekreacyjne, edukacyjne, pomocowe itp.). W ramach domu sąsiedzkiego powinna zostać zainicjowana i prowadzona biblioteczka sąsiedzka.

Lokal. Na realizację zadania zostaje przeznaczony lokal miejski znajdujący się na terenie Szmulowizny przy ul. Łochowskiej 31 lok. 26/27/28. Lokal o powierzchni
87,26 m²znajduje się na parterze, ma dwa wejścia (od ulicy Łochowskiej oraz od podwórka, z drugiej strony budynku).

 

Środki przeznaczone na realizację zadania: 300 000,00 zł (rok 2016 – 150 000,00 zł; rok 2017 – 150 000,00 zł)

Termin realizacji zadania: od 21 października 2016 roku do 31 grudnia 2017 roku

Pełne ogłoszenie konkursowe: http://ngo.um.warszawa.pl/otwarte-konkursy/ii-otwarty-konkurs-ofert-stworzenie-i-prowadzenie-domu-s-siedzkiego-miejsca-aktywno 

 

Spotkanie informacyjne + wizja lokalu

Serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne dot. konkursu połączone z wizją lokalną lokalu przeznaczonego na dom sąsiedzki (MAL). Spotkanie odbędzie się w poniedziałek 10 PAŹDZIERNIKA 2016 o godz. 13.00 w świetlicy TPD prz ul. Łochowskiej 41 lok. 7. Okolo godz. 13.30 przejdziemy do lokalu przeznaczonego na dom sąsiedzki (Łochowska 31 lok. 26/27/28). W spotkaniu uczestniczyć będzie przedstwqiciel ZGN Praga-Północ.

UWAGA: Osoby, które nie będą mogły pojawić sie ona spotkaniu  godz. 13.00, zapraszamy na dodatkowe spotkanie o godz. 18.00 (tylko część informacyjna, bez oglądania lokalu).

 (Kontakt ws. konkursu: tel.: 22 443 34 39, 22 443 01 44, mal@um.warszawa.pl )

 

Prowadzenie miejsc aktywności lokalnej zostało ujęte w Programie Wzmacniania Wspólnoty Lokalnej na lata 2015–2020 oraz w Zintegrowanym Programie Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022 roku.