Warszawa Lokalna

Warszawa Lokalna

Kolejny zlot partnerstw za nami

opublikowano: 2015-12-21 12:28, a.matan

Partnerstwa lokalne to koalicje przedstawicieli podmiotów ze wszystkich sektorów: instytucje publiczne, organizacje pozarządowe i aktywni mieszkańcy oraz przedsiębiorcy, które zawiązują się dla realizacji długofalowych działań na rzecz wspólnych celów - poprawy jakości życia własnej lokalnej społeczności.

W Warszawie sieć 12 partnerstw lokalnych już od lat pisze historię aktywnego i solidarnego uczestnictwa mieszkańców w dbaniu o dobro wspólne: http://centrumwspolpracy.org.pl/partnerstwa-warszawskie/profile-partnerstw/

Na ostatnim spotkaniu poznaliśmy bliżej działalności partnerstwa Młyn na Woli, które we współpracy z Instytutem Kultury Polskiej UW zorganizowało rezydencję artystyczną młodych twórców z zagranicy. Artyści zamieszkali na Woli w okolicach ul. Gibalskiego i razem z mieszkańcami przez trzy miesiące organizowali wydarzenia kulturalne oraz wykorzystywali znalezione przedmioty do stworzenia instalacji artystycznych na okolicznych podwórkach. Więcej o działalności partnerstwa można przeczytać tutaj:http://warszawa.ngo.pl/wiadomosc/1660267.html

Nasze koleżanki z Zespołu Inicjatyw Społecznych opowiedziały wszystkim zgromadzonym o Programie Wzmacniania Wspólnoty Lokalnej oraz możliwościach, jakie daje korzystanie z portalu Otwarta Warszawa. Zachęcamy do zapoznania się z działalnością istniejących partnerstw lokalnych oraz do zakładania swoich!