Warszawa Lokalna

Warszawa Lokalna

Kolejny rok za nami!

opublikowano: 2016-02-15 13:32, a.matan

Mija kolejny rok działania Zespołu Inicjatyw Społecznych. Oprócz intensywnej pracy nad inicjatywą lokalną i rozwijaniem Miejsc aktywności lokalnej, pojawiły się kolejne projekty – Pawilon Warszawa, rewitalizacja. Przygotowaliśmy nowe publikacje, a do obszaru pracy naszego Zespołu dołączyła Otwarta Warszawa. Poniżej znajdziecie podsumowanie naszych działań i istotnych wydarzeń z 2015 roku.

☞ Inicjatywa lokalna w całej Warszawie

W ostatnim roku pracowaliśmy nad promocją inicjatywy lokalnej w dzielnicach – w każdej dzielnicy Warszawy pracuje teraz koordynator ds. inicjatywy lokalnej (koordynatorzy wspierają mieszkańców, którzy realizują inicjatywy lokalne). W lutym do działań ruszyli  także Ambasadorzy inicjatywy lokalnej. Stowarzyszenie „Moja Narbutta” oraz Federacja Mazowia do końca października organizowali spotkania informacyjne oraz warsztaty pisania wniosków, a także wspierali mieszkańców Warszawy w realizowaniu inicjatyw lokalnych w 4 dzielnicach: Pradze-Północ, Wawrze, na Mokotowie i Woli.

Jakie wnioski składane były w bardzo owocnym dla inicjatywy lokalnej 2015 roku? Ze złożonych 65 wniosków o realizacje zadania publicznego w ramach IL, zrealizowano 31. Kilka wniosków zostanie dokończonych lub całkowicie  zrealizowanych w 2016 roku. W stosunku do roku 2014 widać widoczny wzrost zainteresowania IL.  Warszawiacy najczęściej wykorzystywali to narzędzie do stworzenia lub rewitalizacji zielonych enklaw w swojej okolicy, zaczynając od obsadzenia skweru trawą, tak jak na mokotowskim Skwerze Orszy,  przez stworzenie ogrodu sąsiedzkiego przy Miejscu aktywności lokalnej Paca 40, kończąc na łąkach i zieleńcach,  m.in. w Parku Kazimierzowskim, przy domu kultury w Wawrze czy Rembertowie. Wnioskodawcy nie zapominali też o owadach i ptakach – w złożonych projektach znalazło się miejsce na pracownię pszczelarską, hotele dla owadów i karmniki dla ptaków. 

Mieszkańcy stolicy wykorzystywali także IL, aby wspólnymi siłami odnowić podwórko, czy stworzyć miejsce do odpoczynku i relaksu na osiedlu. Na Pradze Północ  zagospodarowano zieleń i teren rekreacyjny w podwórku przy ul. Inżynierskiej i Okopowej. Na Woli przeprowadzono rewitalizację części podwórka przy ul. Niskiej, a na Pradze Południe utworzono przestrzeń wspólną dla mieszkańców osiedla przy ul. Podskarbińskiej.

Nie zapomniano też o spotkaniach integracyjnych dla społeczności lokalnej,  pozwalającym po prostu  poznać się i spędzić wspólnie czas. Festiwale, pikniki , potańcówki, spotkania wigilijne, – wszystkie te wydarzenia miały miejsce dzięki zaangażowaniu mieszkańców i pomocy miasta. W tym roku duże znaczenie dla wnioskodawców miał też sport i rekreacja. Dzięki IL w Warszawie odbył się rajd rowerowy w Aninie, wolska edycja światowego dnia żonglerki czy modernizacja trybuny sportowej w Ursusie.

Ilu mieszkańców, tyle potrzeb i pomysłów. Dzięki inicjatywie i zapale warszawianek i warszawiaków, zorganizowano zajęcia dla matek z dziećmi w ramach projektu Mama Wśród Mieściu, zrealizowano projekt filmowy pt. „Więcej niż mury”, wysprzątano las w Wawrze, przeprowadzono warsztaty ogrodnicze dla dzieci i jeszcze długo moglibyśmy wymieniać.

☞ Wsparcie dla aktywnych mieszkańców

Na początku 2015 r. do szerokiej dystrybucji trafił „Niezbędnik aktywnych mieszkańców” – bezpłatna publikacja poświęcona różnym formom współpracy mieszkańców i Urzędu. „Niezbędnik” znaleźć można było w wybranych kawiarniach, domach kultury, dzielnicowych Wydziałach Obsługi Mieszkańców, Miejscach aktywności lokalnej i innych popularnych wśród mieszkańców miejscach.

Pod koniec zeszłego roku ogłoszone zostały także 2 konkursy wspierające rozwój warszawskich wspólnot lokalnych. Ogłoszenie konkursów poprzedzone zostało kilkoma spotkaniami informacyjnymi i warsztatami sieciującymi skierowanymi do mieszkańców oraz organizacji przymierzających się do składania ofert konkursowych.

Konkurs na „Prowadzenie Centrum Społecznego Paca w latach 2016–2018 oraz wspieranie działań lokalnych na terenie objętym Zintegrowanym Programem Rewitalizacji” został ogłoszony 25 listopada 2015, a rozstrzygnięty 26 stycznia 2016. Zwycięską ofertę złożyło Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL wraz z „Fundacją Rodzinną”.

Konkurs na „Wspieranie warszawskich działań lokalnych” pod szyldem „Warszawa lokalnie”, w tym prowadzenie „Warsztatu Warszawskiego” przy pl. Konstytucji 4 w latach 2015-2018 został ogłoszony 16 listopada 2015, lecz z powodu braku rekomendacji komisji konkursowej którejś z ofert, został unieważniony 22 grudnia. Ponowne ogłoszenie konkursu już w lutym 2016 roku!

Pomysły na działania lokalne i inspirujące przykłady wprost z warszawskich podwórek zaprezentowaliśmy w czasie Festiwalu Aktywnych Mieszkańców. Jego pierwsza edycja odbyła się w maju 2015 w Służewskim Domu Kultury. Tegoroczna edycja będzie miała miejsce 11 czerwca  i właśnie zaczynamy do niej przygotowania. Będzie to na pewno znakomita okazja, aby poznać aktywne osoby z innych dzielnic i wymienić się doświadczeniami, wziąć udział w bezpłatnych warsztatach, porozmawiać o swoich pomysłach i przedstawić je w większym gronie oraz dowiedzieć się, na jaką pomoc od Miasta można liczyć przy organizacji lokalnych wydarzeń.

☞ Zgodnie z Programem

W sierpniu wszedł w życie Zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy tworzony od 5 lat – Program Wzmacniania Wspólnoty Lokalnej 2015–2020. Dokument ten ma na celu uprawomocnienie dotychczas podejmowanych działań na rzecz lokalnych społeczności i nakreślić dalsze kierunki rozwoju lokalnych instytucji. Program wskazuje sposoby i dostępne narzędzia realizacji celów Społecznej Strategii Warszawy, dzięki którym samorząd warszawski może wpierać rozwój wspólnot lokalnych  w Warszawie. Głównym celem programu operacyjnego jest stworzenie warunków do rozwoju wspólnot lokalnych w m.st. Warszawie i zachęcenie mieszkańców Warszawy do włączania się we wspólne działania oraz do inicjowania oddolnych działań na rzecz swojego otoczenia, co będzie prowadzić do poprawy jakości życia, poczucia bezpieczeństwa, zwiększenia identyfikacji z miejscem zamieszkania i budowania tożsamości lokalnej. Mamy bardzo napięty plan na najbliższe lata i wiele ważnych celów Programu do zrealizowania. W lutym rozpoczynamy cykl warsztatów w dzielnicach, żeby się do tego jak najlepiej przygotować.

☞ Czas na rewitalizację

Możemy się pochwalić, że Zespół Inicjatyw Społecznych rozpoczął także działania na obszarze rewitalizowanym. Dbamy o angażowanie i włączanie mieszkańców w działania na rzecz swojego otoczenia. Staramy się otwierać instytucje publiczne na inicjatywy lokalnych społeczności, tworzyć przestrzeń do aktywnego uczestnictwa w nich. Otwieramy miejsca aktywności lokalnej i wspieramy dzielnice w tworzeniu kolejnych. Jednym z nich będzie zabytkowa willa mieszcząca się na Targówku Fabrycznym przy ul. Siarczanej, która po remoncie i dobudowaniu dodatkowej powierzchni będzie miejscem służącym mieszkańcom tego osiedla i nowych osiedli powstających na obszarze rewitalizowanym. To dopiero początek naszych działań w procesie rewitalizacji!

☞ Otwarta Warszawa

Otwarta Warszawa to platforma internetowa, wykorzystująca metodę crowdsourcingu do włączania mieszkańców w projektowanie zmian w mieście. Za pośrednictwem Otwartej Warszawy użytkownicy mogą wspólnie dyskutować, udzielać odpowiedzi na pytania dotyczące różnych aspektów życia miasta i proponować swoje pomysły na usprawnienie jego funkcjonowania. Poprzez dedykowaną serwisowi stronę internetową każdy może zaangażować się i zgłosić swój pomysł na zmianę Warszawy, a dodatkowo – zdobyć oryginalną nagrodę. np. możliwość nietypowego zwiedzania miasta.

Poprzez stronę Otwartej Warszawy każdy może również twórczo wypowiedzieć się na temat funkcjonowania miasta, zgłaszając nowatorskie rozwiązania, nadsyłając filmy, teksty, projekty. Celem jest wypracowanie wspólnie z mieszkańcami silnej i rozpoznawalnej marki miasta oraz rozwiązań, które trwale ulepszą życie w mieście.

Projekt Otwarta Warszawa prowadzony był w latach 2014–2015 w czterech obszarach: przestrzeń, wehikuł czasu, kultura i rekreacja oraz tożsamość  miasta.  Platforma była także wykorzystywana do rozmowy z mieszkańcami na temat wizji Warszawy za 15 lat,  w związku z aktualizacją Strategii rozwoju m.st. Warszawy do 2030 roku. Dotychczas mieszkańcy zgłosili prawie 1200 nowatorskich pomysłów na zmiany w Warszawie.

 ☞ Plany

W 2016 roku mamy wiele planów, ale priorytetami będą: rozwój miejsc aktywności lokalnej, działania partycypacyjne w ramach Programu Rewitalizacji oraz wspieranie i koordynowanie realizacji Programu Wzmacniania Wspólnoty Lokalnej z wykorzystaniem wszystkich dostępnych narzędzi. Zapraszamy do współpracy!

A na początku marca zostanie opublikowany kolejny poradnik „Legalni sąsiedzi” – prosty przewodnik, jak zorganizować w przestrzeni publicznej sąsiedzkie święto, na co warto zwrócić uwagę, aby nasze działania były zgodne z prawem.