Warszawa Lokalna

Warszawa Lokalna

Kierunek: rady osiedli!

opublikowano: 2016-07-13 13:21, a.matan

 
[materiały ze strony Fundacji]
 
Serdecznie zapraszamy przedstawicieli/przedstawicielki rad osiedli do udziału w pierwszym szkoleniu dotyczącym współpracy rad osiedli z mieszkańcami miasta, realizowanym w ramach projektu „Warszawa Lokalnie”
 
Celem warsztatu jest zebranie dobrych doświadczeń współpracy rad osiedli z mieszkańcami, poznanie przedstawicieli i przedstawicielek rad osiedli oraz wypracowanie pomysłów na dalszą pracę.
Zależy nam na systematycznej pracy z przedstawicielami i przedstawicielkami rad osiedli. Docelowo chcemy wzmacniać kompetencje i znaczenie rad osiedli jako instancji pośredniczącej samorządu lokalnego oraz rozwijać współpracę rad osiedli z mieszkańcami.
 
W trakcie warsztatu uczestnicy i uczestniczki:
•poznają doświadczenia współpracy rad osiedli z mieszkańcami
•poznają innych przedstawicieli i przedstawicielki rad osiedli 
•będę mieli szansę nawiązać kontakty i współpracę z innymi radami osiedli w Warszawie
•dowiedzą się o celach i działania projektu „Warszawa Lokalnie”
•znajdą potencjalnych partnerów do współpracy i realizacji wspólnych projektów
 
Szkolenie poprowadzi: Joanna Pietrasik – Prezeska Zarządu Fundacji Civis Polonus, trenerka i doświadczona praktyczka w pracy ze wspólnotami lokalnymi, mieszkańcami oraz władzami Warszawy. 
 
Szkolenie odbędzie się 21 lipca w Warsztacie Warszawskim (pl. Konstytucji 4) w godz. 15-18. Zgłoszenia prosimy przesyłać mailowo na adres paulina.kowalczyk@civispolonus.org.pl lub telefonicznie pod nr tel. 691 872 685 do19 lipca. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. 
 
Działanie realizowane jest w ramach projektu „Warszawa Lokalnie” współfinansowanego przez m.st. Warszawa.