Warszawa Lokalna

Warszawa Lokalna

Jak mieszkanki i mieszkańcy realizują w Warszawie swoje pomysły? Wyniki

opublikowano: 2017-03-08 13:37, a.matan

Jak mieszkanki i mieszkańcy realizują w Warszawie swoje pomysły? Wyniki badania

Raport z badania "Pomysłowośc miejska. Studium trajektorii realizacji oddolnych inicjatyw mieszkańców Warszawy" został przygotowany przez Fundację Pole Dialogu, dzięki finansowaniu ze środków Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy.

Co w nim znajdziemy? Wyjaśniają badaczki z Fundacji:

"Pomysłowość miejska” nie jest klasycznym badaniem, a nasze zaangażowanie w jego realizację wykracza poza przeprowadzenie wywiadów i napisanie raportu. Nasi rozmówcy, często ludzie o wielkim prywatnym i zawodowym zaangażowaniu na rzecz zmieniania stolicy, w dużym zaufaniu dzielili się trudnymi doświadczeniami, wznosząc się ponad proste wskazywanie winnych czy poprawiające humor chwalenie się osiągnięciami. Rozmowy z nimi udowadniają, jak wielkim kapitałem wiedzy, sprytu i oddania dysponuje Warszawa – i jak wciąż mocno musimy się starać, by ta wiedza odpowiednio się „odkładała” i stanowiła paliwo do udoskonalenia naszego miasta. Tu odpowiedzialność jest zdecydowanie wspólna.

Raport zawiera także rekomendacje i potencjalne rozwiązania, jakimi można usprawnić proces realizacji oddolnych pomysłów mieszkańców, więc stanowi praktyczną lekturę dla urzędników oraz pomysłowych i aktywnych mieszkańców.

 

POBIERZ RAPORT