Warszawa Lokalna

Warszawa Lokalna

Inkubator Pomysłów - nowa inicjatywa Marzycieli i Rzemieślników

opublikowano: 2016-06-01 09:41, a.matan

Inkubator Pomysłów to nowa formuła, w której warszawiacy mogą zaangażować się w opracowywanie rozwiązań dla miasta. Działanie Inkubatora będzie kontynuacją prac nad pomysłami zgłaszanymi przez mieszkańców w crowdsourcingowej platformie Otwarta Warszawa w ramach akcji „Życzliwość na drodze”. Do 6 czerwca  trwa nabór uczestników grup projektowych, z którymi wspólnie przekujemy idee na gotowe do wdrożenia koncepcje.

Dotychczas pomysły zgłaszane na tej platformie trafiały do władz miasta często w formie luźnych pomysłów i idei, które nie były jeszcze gotowe do wdrożenia. Tym razem chcemy zaprosić chętnych mieszkańców do dalszej pracy nad pomysłami, która będzie prowadzona wspólnie z udziałem zespołu z Urzędu Miasta lub odpowiednich jednostek miejskich oraz organizacji Engage Warsaw.

Pomysły zebrane na platformie Otwarta Warszawa (w okresie 7 kwietnia – 10 maja 2016 r.) zostały poddane wstępnej analizie zespołu ekspertów i urzędników. Wybrano 5  najciekawszych koncepcji, które będą opracowywane dalej w Inkubatorze.  Dotycządziałań edukacyjnych i kampanii społecznych promujących życzliwość i bezpieczeństwo na drodze.

Proces projektowania potrwa około miesiąca. W tym czasie zbudowane zostaną kilkuosobowe zespoły, które spotkają się na maratonie projektowym 11 czerwca. Wypracowane koncepcje zostaną publicznie zaprezentowane 17 czerwca – będzie to okazja dla zespołów do zebrania opinii mieszkańców i panelu interpretatorów. Będą to osoby, które pomogą spojrzeć na pomysły z różnych stron. Następnie zespoły będą miały tydzień na dopracowanie swoich koncepcji.  Zespoły będą pracować przy wsparciu ekspertów i mentorów. Będą także mogły korzystać z co-workingowej przestrzeni pracy Marzycieli i Rzemieślników (ul. Bracka 25)  Gotowe projekty trafią pod koniec czerwca do Urzędu Miasta i mają szansę być zrealizowane.

Inkubator to świetna okazja dla mieszkańców do zdobycia cennych doświadczeń i kompetencji w obszarze projektowania metodą design thinking, a także satysfakcja z realnego wpływu na realizowane przez miasto projekty.

Jak się można zgłosić?

Udział  w Inkubatorze Pomysłów może wziąć każdy kto będzie gotów do pracy w zespole i poświęcenia czasu na stworzenie projektu do końca czerwca. Trzeba napisać czym się zajmuje, podać swoje dane kontaktowe (koniecznie numer telefonu) i wysłać na adres: biuro@marzycieleirzemieslnicy.pl

Projekt realizują:

Marzyciele i Rzemieślnicy. Dom Innowacji Społecznych i  Engage Warsaw.

Partnerem Inkubatora Pomysłów jest Miasto Stołeczne Warszawa oraz Zarząd Dróg Miejskich. 

 

Marzyciele i Rzemieślnicy. Dom Innowacji Społecznych. mieści się w samym centrum miasta, na III piętrze Domu Towarowego Bracia Jabłkowscy, przy ul. Brackiej 25. To miejsce, które wspiera rozwój miasta, jego mieszkańców i inicjuje zmiany służące poprawianiu jakości życia.

W Marzycielach i Rzemieślnikach łączymy różne sektory i środowiska - ludzi zaangażowanych w rozwijanie projektów społecznych, działających na rzecz zmian polityk publicznych czy dialogu obywatelskiego. W szczególności jest ono dedykowane innowacjom społecznym. Mają one tu powstawać i rozwijać się w  specjalnych programach inkubowania.

Jest to przestrzeń zarówno codziennej, biurowej pracy, jak i ważnych, inspirujących wydarzeń - debat, konferencji oraz warsztatów. To miejsce otwarte na działania różnych osób i instytucji.
www.marzycieleirzemieslnicy.pl

 

Engage warsaw to warszawska inicjatywa zrzeszająca osoby zajmujące się różnymi aspektami projektowania, które chcą swoją wiedzą i doświadczeniem dzielić się z innymi. Wykorzystujemy narzędzia projektowe i procesy zaczerpnięte z różnych dziedzin, po to, aby działać na rzecz poprawiania jakości usług publicznych w Polsce.

Wspieramy  instytucje  publiczne, urzędy i samorządy, organizacje społeczne i inicjatywy non-profit w ich procesach projektowych.

Prowadzimy otwarte szkolenia i warsztaty, dla osób które chcą dowiedzieć się więcej nt. projektowania usług.

www.engagewarsaw.pl