Warszawa Lokalna

Warszawa Lokalna

Dzień otwarty przy ul. Oboźnej dla przedsiębiorczych

opublikowano: 2014-08-05 11:09, zwlodarczyk

W czwartek, 7 sierpnia, zapraszamy na dzień otwarty w budynku przy ul. Oboźnej 1a, który poprzedzi o godz. 11.00 briefing Michała Olszewskiego, wiceprezydenta Warszawy, na temat nowego miejsca startu i rozwoju dla młodych firm. Dzień otwarty potrwa do godz. 18.00. Do przetargu zapraszamy także podmioty ekonomii społecznej.

 

Warszawa ogłosiła przetarg na dzierżawę na okres 5 lat budynku mieszczącego się przy ul. Oboźnej 1a położonego w pobliżu głównego campusu Uniwersytetu Warszawskiego oraz Centrum Przedsiębiorczości Smolna.

Celem przetargu jest wybranie firmy, która stworzy w centrum miasta warunki młodym przedsiębiorcom. Oboźna 1A powinna być uzupełnieniem oferty działającego Centrum Przedsiębiorczości Smolna oraz istniejących już na terenie miasta inicjatyw w zakresie przestrzeni badawczo-rozwojowych, parkowych i inkubacyjnych. Konkurs jest wynikiem dotychczasowych prac m.st. Warszawy związanych ze wspieraniem środowiska startupów, współpracą m.in. przy takich wydarzeniach jak Orange Fab, Startup Grind oraz podpisanym niedawno listem intencyjnym z Giełdą Papierów Wartościowych i Aulą Polską, którego wynikiem jest realizowany projekt Warsaw Starup Space.

Do udziału w przetargu Warszawa zaprasza wszystkich, którzy posiadają wiedzę, doświadczenie oraz zespół ludzi i będą w stanie stworzyć w budynku przy ul. Oboźnej 1A przyjazny ekosystem, który pozwoli start-upom najpierw zakiełkować, a potem szybko się rozwinąć.

Oferty należy składać do 22 sierpnia 2014 r. do godz. 9.00 w siedzibie Zarządu Mienia m. st. Warszawy przy ul. Jana Kazimierza 62.

Szczegółowe informacje na temat konkursu wraz z regulaminem znajdują się na stronie internetowej: http://www.zmw.waw.pl/ogloszenia.html