Warszawa Lokalna

Warszawa Lokalna

Bank pomysłów w Domu Kultury Śródmieście

opublikowano: 2014-04-08 15:36, an.malinowska


Masz pomysł, jak wzbogacić ofertę DKŚ? – Zgłoś propozycję!
Potrzebujecie pomocy w realizacji Waszego pomysłu? – Zgłoście inicjatywę!

Celem konkursu jest włączenie mieszkańców Śródmieścia i warszawiaków korzystających z oferty DKŚ do współtworzenia jego oferty poprzez realizację zgłoszonych oddolnie inicjatyw i propozycji programowych, a także partycypacyjny wybór projektów do realizacji. Projekty konkursowe mogą zgłaszać indywidualne osoby, grupy mieszkańców lub organizacje. Zgłaszane projekty muszą być zgodne z obowiązującym prawem, nie mogą służyć agitacji i propagowaniu poglądów politycznych ani religijnych. Powinny też być zakorzenione w środowisku lokalnym i pożyteczne społecznie.

•••
WAŻNE TERMINY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ KONKURSU BANK POMYSŁÓW:
31 marca – 23 kwietnia 2014
zgłaszanie kandydatur do zespołu ds. Banku pomysłów
1–23 KWIETNIA 2014 DO GODZ. 17.00
SKŁADANIE WNIOSKÓW
23 kwietnia 2014
ogłoszenie składu zespołu ds.Banku Pomysłów na www.dks.art.pl
30 kwietnia 2014
opublikowanie listy projektów biorących udział w konkursie na www.dks.art.pl
8 maja 2014, godz. 18.00
spotkanie poświęcone prezentacji zgłoszonych projektów, wybór komisji skrutacyjnej
8–15 maja 2014 do godz. 16.00
głosowanie
20 maja 2014
ogłoszenie wyników głosowania na www.dks.art.pl
31 maja – 30 listopada 2014
realizacja projektów

Szczegóły na temat Banku Pomysłów 2014, regulamin oraz karty zgłoszenia propozycji i inicjatyw dostępne są na stronie DKŚ.

Informacji udziela Joanna Radecka-Kotowska, 22 826 25 86, bankpomyslow@dks.art.pl.
Organizatorem konkursu jest Dom Kultury Śródmieście
.