Warszawa Lokalna

Warszawa Lokalna

Badanie aktywności mieszkańców – Konkurs do 11 sierpnia

opublikowano: 2016-07-25 11:25, a.matan

Jak mieszkańcy realizują swoje własne pomysły? Co jest im potrzebne, aby zrealizować własny projekt? Sieć kontaktów? Partnerzy? Wiedza? A może pomoc Urzędu Miasta?

 Na to i wiele i innych pytań będzie szukała odpowiedzi organizacja, która wygra konkurs. Oferty można składać do 11 sierpnia. Badanie to jest niezbędne do określenia kierunku dalszych działań Urzędu Miasta, które mogłyby wzmocnić samodzielną realizację przez mieszkańców ich oddolnych pomysłów.

Projekt obejmuje: wykonanie badania, opracowanie i dostarczenie raportu zawierającego prezentację i omówienie wyników badań wraz z rekomendacjami do dalszej pracy nad kierunkiem działań wzmacniających samodzielną realizację oddolnych pomysłów przez mieszkańców.

 W wyniku przeprowadzonych badań powinny zostać zdiagnozowane następujące zagadnienia:

  • Charakterystyka etapów w realizacji projektów mieszkańców na rzecz Warszawy od pojawienia się pomysłu do jego realizacji;
  • Czynniki wstrzymujące proces realizacji pomysłów z punktu widzenia mieszkańców;
  • Czynniki wspierające ten proces z punktu widzenia mieszkańców;
  • Poziom wiedzy na temat dostępnych narzędzi do realizacji pomysłów we współpracy z Urzędem m.st. Warszawy oraz komplementarności proponowanych pomysłów z priorytetami Urzędu m.st. Warszawy;
  • Poziom wiedzy na temat dostępnych możliwości dla realizacji pomysłów działających poza strukturami Urzędu m.st. Warszawy;
  • Dotychczasowe doświadczenie w realizowaniu projektów z innymi partnerami i znajomość podmiotów, z którymi można nawiązać potencjalną współpracę;
  • Rodzaje projektów i pomysłów,  których realizacji podjęli się mieszkańcy.

Jakiego wsparcia potrzebują mieszkańcy w czasie realizacji swoich pomysłów? Na czym należy się skupić w pierwszej kolejności? Czy potrzebny jest do tego dodatkowy mechanizm? Jakie powinien mieć funkcje? Mamy nadzieję, że tego właśnie dowiemy się dzięki temu badaniu.

Szczegóły: Więcej informacji: http://bip.warszawa.pl/NR/exeres/078C04A1-0DB9-42DB-99E0-6B723E7BE130,frameless.htm

http://ngo.um.warszawa.pl/otwarte-konkursy/otwarty-konkurs-ofert-na-realizacj-zadania-publicznego-w-zakresie-dzia-alno-ci-ws-0

Kontakt:  Agnieszka Matan, a.matan@um.warszawa.pl, tel. 224433496

 

(Zdjęcie: Rafał Motyl)