Warszawa Lokalna

Warszawa Lokalna

Ambasadorzy inicjatywy lokalnej

opublikowano: 2015-03-19 15:01, zwlodarczyk

Między lutym, a październikiem 2015 roku Federacja MAZOWIA oraz Stowarzyszenie "Moja Narbutta" promowały wśród mieszkańców Warszawy inicjatywę lokalną. Organizacje, wybrane w konkursie, organizowały spotkania informacyjne i warsztaty edukacyjne, ale także pomagały mieszkańcom w pisaniu i realizowaniu inicjatyw lokalnych. W okresie trwania projektu Ambasadorzy wspierali mieszkańców 4 dzielnic: Mokotowa, Pragi-Północ, Wawra i Woli.

 

☛ Zadaniem Ambasadorów było upowszechnianie wiedzy na temat inicjatywy lokalnej oraz innych form aktywności społecznej i obywatelskiej na rzecz społeczności lokalnych.

 

Ambasadorzy:

  • organizowali spotkania informacyjne, warsztaty i dyżury na temat inicjatywy lokalnej i innych form aktywności lokalnej;
  • wspierali mieszkańców Warszawy przy planowaniu działań lokalnych;
  • wspierali mieszkańców w wypełnianiu wniosków o inicjatywę lokalną;
  • wspierali mieszkańców w realizacji inicjatyw lokalnych lub innych działań sąsiedzkich.

 

☛ Poznaj Ambasadorów

inicjatywy lokalnej:

STOWARZYSZENIE „MOJA NARBUTTA”

O organizacji: Jesteśmy grupą sąsiadów z Górnego Mokotowa, ulicy Narbutta i okolic. W 2010 roku zorganizowaliśmy razem sąsiedzie Święto ulicy Narbutta, z paradą i piknikiem na Skwerze Słonimskiego. Potem założyliśmy Stowarzyszenie "Moja Narbutta", by razem dalej działać dla siebie innych mieszkańców ulicy. Od 2010 Święto Narbutta odbywa się co roku, organizujemy też dwa razy w roku "Klamoty" - pchli targ na ulicy Narbutta, w zaprzyjaźnionej szkole nr 85 imienia Benito Juareza. Członkowie stowarzyszenia organizowali też wspólne kolędowania, sadzenie trawników, zabawy wielkanocne dla dzieci i zajęcia w bibliotece dla dzieci nr XXX na Melsztyńskiej. Zależy nam na tym, by w naszej okolicy jak najwięcej osób miało ze sobą kontakt, mogło się spotykać na sąsiedzkich wydarzeniach. Lubimy znać naszych sąsiadów, każde wydarzenie to szansa na spotkanie i rozmowę osób z okolicy, które na co dzień nie mają ku temu okazji.

Dlaczego zastaliście Ambasadorem inicjatywy lokalnej? Zostaliśmy  Ambasadorem inicjatywy lokalnej, bo wiemy jak przydatne może być wsparcie miasta dla działań społecznych mieszkańców. Nie potrzeba wiele, by sąsiedzi razem robili wspaniałe rzeczy, jednak wsparcie miasta i jego urzędników jest bardzo cenne - szczególnie dla działań oddolnych, prowadzonych przy maleńkich (lub zerowych) budżetach i braku zasobów. Zależy nam również na zachęceniu mieszkańców  do współdziałania z miejskimi urzędnikami, pokazania, że z takiej współpracy może wyniknąć wiele cennych zmian w naszym otoczeniu.

Wsparcie inicjatyw na terenie dzielnicy: Mokotów

ulica@narbutta.pl
www.narbutta.pl
facebook.com/Narbutta

 

Federacja MAZOWIA 

O organizacji: Federacja MAZOWIA to organizacja pozarządowa, która działa dla i na rzecz organizacji pozarządowych. Zrzeszamy ponad 50 NGO z terenu całego Mazowsza, z czego blisko 2/3 to organizacje warszawskie. Szkolimy, doradzamy, informujemy – staramy się być „parasolem” dla innych. Ale przede wszystkim – chcemy być rzecznikiem interesów mazowieckich NGO. Uczestniczymy w konsultacjach, opracowujemy stanowiska, interweniujemy. Od 11 lat realizujemy działania na rzecz organizacji pozarządowych i społeczności lokalnych. Mamy duże doświadczenie w sieciowaniu organizacji i nawiązywaniu współpracy z samorządami. Jesteśmy m.in. jednym z realizatorów projektu Stołeczne Centrum Współpracy Obywatelskiej, gdzie odpowiadamy za wspieranie Komisji Dialogu Społecznego i Dzielnicowych Komisji Dialogu Społecznego.

Dlaczego zastaliście Ambasadorem inicjatywy lokalnej? Zostaliśmy Ambasadorami inicjatywy lokalnej, ponieważ wierzymy, że potrzeby związane z naszym bezpośrednim otoczeniem, należy realizować z wykorzystaniem własnych możliwości. W „sąsiadach” tkwi ogromny potencjał, a wspólny wysiłek włożony w zaspokajanie potrzeb sprawia, że efekt końcowy cieszy dużo bardziej. Wspólnie z animatorami związanymi ze swoimi dzielnicami będziemy działać na terenie Pragi-Północ, Wawra i Woli. Mieszkańców odwiedzą wolontariusze, wspólnie przejdziemy przez cykl szkoleń, żeby zrealizować jak najwięcej inicjatyw lokalnych. Nasze działania zostaną udokumentowane, a filmikami będziemy mogli pochwalić się w innych dzielnicach! Zapraszamy do współpracy!

Wsparcie inicjatyw na terenie dzielnic: Praga-Północ, Wawer i Wola

PRAGA-PÓŁNOC http://mazowia.org.pl/99,praga_polnoc.html

WAWER http://mazowia.org.pl/101,wawer.html 

WOLA http://mazowia.org.pl/100,wola.html 

mazowia@mazowia.org.pl
http://mazowia.org.pl/98,wzmacniacz_inicjatyw_lokalnych.html 
facebook.com/Federacja.MAZOWIA

 

☛ Zobacz działania:

Działania: MAJ, CZERWIEC, LIPIEC

GALERIA ZDJĘĆ  z działań Ambasadorów inicjatywy lokalnej

 

Finansowanie:

Ambasadorzy inicjatywy lokalnej zostali wyłonieni w otwartym konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2015 roku w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. Działania Ambasadorów inicjatywy lokalnej są współfinansowane przez m.st. Warszawę.