Warszawa Lokalna

Warszawa Lokalna

2016: Kierunek lokalność

opublikowano: 2017-02-03 15:17, a.matan

Poczatek roku - czas podsumowań i planów na przyszłość.  Dla Zespołu Inicjatyw Społecznych, który działa w Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy, zadania wyznaczył Program Wzmacniania Wspólnoty Lokalnej na lata 2015-2020 – dokument, który określa lokalne kierunki rozwoju dla urzędów i instytucji. Był to kolejny rok pełen wyzwań i nowych pomysłów na rozwianie lokalnej rzeczywistości i współpracy między samorządem a mieszkankami i mieszkańcami Warszawy. Staraliśmy się słuchać głosu ich oraz dzielnicowych urzędników, na bieżąco odpowiadać na pojawiające się trudności, szukać rozwiązań prawnych i technicznych. Dzieliliśmy się wiedzą, zasobami, ideami i pracowaliśmy nad narzędziami, mającymi usprawnić realizacje własnych lokalnych pomysłów przez mieszkańców.

Warszawa Lokalnie

W kwietniu ruszył projekt Warszawa Lokalnie, którego celem jest kompleksowe wspieranie działań lokalnych mieszkańców Warszawy. Projekt realizuje konsorcjum 5 organizacji pozarządowych, które złożyły ofertę wspólną na działania w latach 2016-2018. W ramach projektu można, m.in. wziąć udział  w Akademii Inicjatyw Sąsiedzkich, Inkubatorze inicjatywy lokalnej, Generatorze Pomysłów; otrzymać wsparcie w zakładaniu i prowadzeniu partnerstwa lokalnego, skorzystać z przestrzeni Warsztatu Warszawskiego – domu sąsiedzkiego, który działa przy pl. Konstytucji 4. Biblioteki objęte projektem zyskują kąciki wiedzy obywatelskiej, szkoły – warsztaty dla uczniów i wsparcie w organizacji lokalnych wydarzeń. Wielką siłą Warszawa Lokalnie są także Stołeczni Społeczni – animatorzy lokalni działający w większości dzielnic, którzy mają za zadanie wspierać oddolne pomysły mieszkańców. Warszawa Lokalnie to także kontynuacja popularnych akcji – Dnia Sąsiada i Podwórkowej Gwiazdki. http://warszawalokalnie.waw.pl/

Sieć miejsc aktywności lokalnej

Rok 2016 był przełomowy pod względem rozwoju miejsc aktywności lokalnej (MAL)  w Warszawie. Do prowadzonej przez nasz Zespół sieci miejsc, które wspierają oddolne pomysły i działania mieszkańców (np. udostępniają im nieodpłatnie przestrzeń, sprzęt, wspierają promocyjnie) dołączyło ponad 30 miejsc różnego typu: instytucji (domy kultury, biblioteki), lokalnych przedsiębiorstw (klubokawiarnie), organizacji pozarządowych. Dzięki stale aktualizowanej bazie MAL mieszkańcy mogą łatwiej znaleźć miejsce dla swoich sąsiedzkich działań. A wszyscy przedstawiciele sieci mogą korzystać ze specjalistycznych, bezpłatnych szkoleń, dzięki którym rozwijają swoje umiejętności jako animatorzy społeczni i menedżerowie nowoczesnych, zaangażowanych lokalnie miejsc. Centrum Komunikacji Społecznej wsparło także merytorycznie i finansowo kilkanaście warszawskich jednostek – domów kultury i bibliotek w modernizacji już istniejących lub w otwieraniu nowych, sąsiedzkich przestrzeni sąsiedzkich (np. Dom Kultury „Praga”, Czytelnia w Międzyszynie, Dom Kultury „Kadr”, tworzenie miejsca aktywności lokalnej we Włochach). Na mocy ogłoszonych przez CKS konkursów kontynuowana jest także działalność Centrum Społecznego Paca na Grochowie, a na Szmulowiźnie  otwarty został właśnie (28.01) dom sąsiedzki, dzięki którym mieszkańcy Pragi-Południe i Pragi-Północ otrzymują przestrzeń dedykowaną ich lokalnej integracji i aktywności.

 

Inicjatywa lokalna

To narzędzie, które od trzech lat jest wykorzystywane przez mieszkanki i mieszkańców do realizacji własnych pomysłów na działania lokalne we współpracy z urzędem. Wnioski o inicjatywę można składać cały rok, a projekty realizowane są bez przepływu gotówki  (każda ze stron dodaje niezbędne dla projektu materiały – mieszkańcy zazwyczaj pracę społeczną). W 2016 roku w całej Warszawie zostało złożonych ponad 50 wniosków o inicjatywy lokalne, z czego w43 zostały pomyślnie zrealizowane. Najbardziej aktywny okazał się Wawer, w którym mieszkańcy zrealizowali aż 6 zielonych i ekologicznych inicjatyw W mijającym sezonie wciąż królowały ogródki społecznościowe, wycieczki krajoznawcze oraz organizacja sąsiedzkich spotkań.

 

Lato w Pawilonie

Pawilon Warszawa był pilotażowym projektem realizowanym przez CKS od lutego do końca 2016 roku.  Dawny punkt informacyjny budowy drugiej linii metra stał się na kilka miesięcy wielofunkcyjnym miejscem  w samym sercu stolicy, zarządzanym przez Muzeum Warszawy i Centrum Komunikacji Społecznej, gdzie zrealizowano wiele ciekawych spotkań i projektów.

Najaktywniej Pawilon działał w okresie wiosenno-letnim, kiedy to stał się przestrzenią dla wydarzeń kulturalnych, akcji prospołecznych i partycypacyjnych. Całość działań poświęcona była kulturze i historii Warszawy, a także szerzej - idei miasta, wspólnotowości i wpływaniu mieszkańców na jego kształt.

Wystawy, kino plenerowe, spacery tematyczne, warsztaty ogrodnicze czy z rękodzielnicze, zlot samochodów „Najpiękniejsza Warszawa”, wystawy zdjęć - to wszystko już za nami. Dziękujemy, że nas odwiedzaliście i aktywnie uczestniczyliście w tych wydarzeniach. 

To jednak nie koniec. Pawilon Warszawa obecnie funkcjonuje jako filia Muzeum Warszawy, w której odbywają się zajęcia edukacyjne dla dzieci, pokazy filmów oraz działa księgarnia varsavianistyczna. Można do niego przyjść, napić się pysznej kawy i poczytać książki znajdujące się  biblioteczce aktywnego warszawiaka.

 

Rewitalizacja

Rok 2016 był pierwszym rokiem wdrażania Zintegrowanego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy do roku 2022. Jako koordynatorzy wdrażania IV celu tego Programu dbamy o uczestnictwo mieszkańców obszaru nim objętego w procesie rewitalizacji oraz o wzmocnienie wspólnot lokalnych, integrację i aktywizację mieszkańców tego obszaru.

W ramach naszych działań m.in. współorganizowaliśmy konsultacje społeczne, kontynuowaliśmy wspieranie funkcjonowania Centrum Społecznego PACA na Grochowie, Cafe Sąsiad na Targówku Fabrycznym i Warszawskiego Centrum Wielokulturowego. W ramach otwartego konkursu ofert wyłoniony został prowadzący domu sąsiedzkiego na Szmulkach oraz wsparte zostały działania sąsiedzkie na Targówku Mieszkaniowym.

Jako Centrum Komunikacji Społecznej odpowiedzialni jesteśmy za realizację jednej z kluczowych inwestycji w ramach ZPRu, czyli za stworzenie Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej w zabytkowej willi położonej przy ul. Siarczanej 6 na Targówku Fabrycznym. Poprzez organizację warsztatów projektowych, w które zaangażowani byli przedstawiciele lokalnej społeczności, architekci i animatorzy społeczno-kulturalni udało się wypracować rekomendacje do projektu modernizacji tego budynku. Powołaliśmy również Radę Programową, której zadaniem będzie m.in. określenie formy funkcjonowania Centrum.

Razem z Fundacją Hereditas opracowaliśmy także narzędzia informującego i mapującego wszystkie projekty realizowane w ramach programu rewitalizacji. Będzie ono służyło wszystkim podmiotom zaangażowanym w proces rewitalizacji.

 

Kochamy Warszawę i dobre maniery

W 2016 roku dużo uwagi poświęcaliśmy przestrzeni publicznej Warszawy, pracując nad jej udoskonaleniem.

W akcji I love Warsaw zajmowaliśmy się zachęcaniem mieszkańców do tworzenia nowych tras turystycznych.  Trasy turystyczne po ulubionych „miejscach magicznych” proponowali sami warszawiacy jak też  cudzoziemcy mieszkający w Warszawie. Na podstawie blisko 50. propozycji tras, przedstawionych przez nich wiosną na platformie crowdsourcingowej Otwarta Warszawa powstały filmy promujące miasto w Internecie oglądane przez użytkowników na całym świecie

W akcji Dobre maniery na drodze włączyliśmy się do kampanii społecznej m.st. Warszawy poświęconej – mówiąc najszerzej –bezpieczeństwu i dobrym manierom na drodze wśród pieszych, rowerzystów i kierowców. Jednym z jej elementów była grywalizacja uczniów warszawskich szkół. Wprowadzając grywalizację, miasto zrealizowało zwycięski pomysł mieszkańca (Radosława Wałkuskiego), zgłoszony na platformie Otwarta Warszawa w 2014 r.We wrześniu natomiast gościliśmy w Warszawie światowej sławy specjalistę od projektowania przyjaznych przestrzeni miejskich i zrównoważonej mobilności miejskiej  - Guilermo Penalosę. Ekspert uczestniczył w konsultowaniu Warszawskiej Polityki Mobilności, poznawał problemy transportowe oraz rewitalizacyjne stolicy. Zorganizowaliśmy, wraz z Biurem Drogownictwa i innymi partnerami,  jego wykład otwarty na temat „Uliczna demokracja. Jak współtworzyć lepsze miasta?” oraz kilka spotkań i warsztatów ze środowiskami mieszkańców, samorządowców, architektów, aktywistów miejskich oraz mediów, z którymi dzielił się m.in. radami na temat: „Piesi, rowerzyści i kierowcy. Jak opowiadać o przestrzeni publicznej i dlaczego jest to ważne?”

Dzięki inkubatorom pomysłów wybrane pomysły mieszkańców zostały dopracowane i zostaną zrealizowane. Grupa dwudziestu mieszkańców, wsparta przez ekspertów w dziedzinie marketingu, mediów, komunikacji społecznej oraz drogownictwa, wypracowała scenariusze trzech kampanii społecznych. Kampanie mają na celu poprawę relacji miedzy pieszymi, rowerzystami i kierowcami. Będą  one realizowane w 2017 roku przez Zarząd Dróg Miejskich.

 

Niezbędnik aktywnych mieszkańców

Włączając kolejne grupy mieszkańców Warszawy do aktywności na rzecz miasta, wydaliśmy Niezbędnik aktywnych mieszkańców w wersjach językowych angielskiej wietnamskiej i ukraińskiej. Dzięki Niezbędnikowi udostępniono wiedzę o narzędziach partycypacji najliczniejszym grupom cudzoziemców żyjących w Warszawie. W wersji angielskiej wydaliśmy 3,5 tys. egz., w wersji wietnamskiej: 1,5 tys. egz., w wersji ukraińskiej: 1,5 tys. egz. Wznowiona i uaktualniona została także wersja polska Niezbędnika, w nakładzie 15 tys. egzemplarzy. Pod koniec 2016 roku zakończył się także proces przygotowania Niezbędnika w wersji audiobook. Do adaptacji i realizacji nagrania wybrano Spółdzielnię „Nowa praca Niewidomych” – Cepelia. Niezbędnik przeczytała dwójka aktorów Maria Seweryn i Wojtek Chorąży. Tytuł natomiast - prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz. Publikacja powstała z myślą głównie o osobach niewidomych i niedowidzących (należyta adaptacja tekstu, tekst alfabetem brajla na okładce). Jest także przewidziana dla osób na co dzień słuchających audiobooków. Nakład to 10 tys. egzemplarzy. Dystrybucja tego wydawnictwa już od lutego 2017 roku!