Warszawa Lokalna

Warszawa Lokalna

Działaj w swojej okolicy!

opublikowano: 2014-02-27 14:22,

Inicjatywa lokalna jest nową formą współpracy samorządu z mieszkańcami, polegającą na wspólnej realizacji zadania publicznego na rzecz społeczności lokalnej.


Miasto realizuje inicjatywę lokalną wspólnie z mieszkańcami. W ramach swojego wkładu może na przykład kupić materiały lub usługi, zapewnić wsparcie organizacyjnie czy wypożyczyć sprzęt niezbędny do realizacji inicjatywy lokalnej. Miasto nie może przekazać mieszkańcom środków finansowych w formie dotacji. Wkład mieszkańców w realizację inicjatywy lokalnej może polegać na pracy społecznej, wkładzie rzeczowym lub wkładzie finansowym.

Wniosek w formie pisma lub formularza Mieszkańcy składają samodzielnie lub za pośrednictwem organizacji pozarządowych. Najłatwiej skorzystać z generatora wniosku na stronie lub wydrukować i wypełnić formularz. Wnioski składane są w Urzędzie m.st. Warszawy, w dowolnym miejscu przyjmowania wniosków (może to być np. Wydział Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy albo Kancelaria Urzędu).

Aktywność mieszkańców w zgłaszaniu inicjatyw pomaga Urzędowi ustalać priorytety działań - każda inicjatywa jest bowiem zleceniem realizacji zadania publicznego. Pamiętajmy, że dzięki formule inicjatywy lokalnej Urząd może wspierać działania również nieformalnych grup, a nie jedynie podmiotów posiadajacych osobowość prawną.

Szczegółowe informacje zawiera broszura - Działaj w swojej okolicy ! Inicjatywa lokalna w Warszawie - krok po kroku

W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu za pośrednictwem adresu: inicjatywa@um.warszawa.pl

 

Pliki do ściągnięcia

  1. Działaj w swojej okolicy ! Inicjatywa lokalna w Warszawie - krok po kroku (plik: broszurka.calosc.www_.pdf, rozmiar pliku: 299.8 KB)