Warszawa Lokalna

Warszawa Lokalna

Otwarty konkurs ofert na „Prowadzenie Warsztatu Warszawskiego przy pl....

opublikowano: 2018-10-12 14:36, zwlodarczyk

Otwarty konkurs ofert na „Prowadzenie Warsztatu Warszawskiego przy pl. Konstytucji 4 oraz działań wspierających rozwój społeczności lokalnych w Warszawie”

Prezydent m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2018 - 2020 zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz zaprasza do składania ofert.

Zapraszamy organizacje pozarządowe do składania ofert w konkursie na „Prowadzenie Warsztatu Warszawskiego przy pl. Konstytucji 4 oraz działań wspierających rozwój społeczności lokalnych w Warszawie”.

Wszelkie informacje i dokumenty znaleźć można tu:
http://ngo.um.warszawa.pl/otwarte-konkursy/prowadzenie-warsztatu-warszaw...