Warszawa Lokalna

Warszawa Lokalna

Ogólnopolskie Forum Inicjatyw Pozarządowych już niedługo!

opublikowano: 2014-08-22 18:18, an.malinowska


W dniach 8-16 września 2014 roku odbędzie się w Warszawie VII Ogólnopolskie Forum Inicjatyw Pozarządowych (OFIP).

OFIP to konferencja poświęcona tematyce trzeciego sektora i społeczeństwa obywatelskiego, odbywająca się raz na trzy lata w Warszawie, począwszy od 1996 roku. Wiodącym wydarzeniem każdego Forum jest konferencja (14-15 września) poświęcona współpracy wewnątrz sektora pozarządowego oraz relacjom organizacji z partnerami zewnętrznymi.

W związku z obchodami 25-lecia pierwszych wolnych wyborów, podczas tegorocznej edycji konferencji będziemy przyglądać się dorobkowi sektora pozarządowego z perspektywy całego okresu transformacji, oceniać jego dokonania i stawiać przed sektorem NGO wyzwania na przyszłość. (W ramach konferencji odbędzie się m.in. sesja Białe małżeństwo? NGO, a samorządy współorganizowana przez Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy). Udział w konferencji jest płatny (60-90 złotych). Rejestracja możliwa jest do 31 sierpnia poprzez stronę http://ofip.eu/formularze.

W ramach OFIP odbędą się także Tydzień Obywatelski (8-13 września) oraz Piknik Inicjatyw Obywatelskich (14 września). Celem ich organizacji jest zachęcenie warszawiaków do aktywności społecznej i obywatelskiej oraz umożliwienie organizacjom pozarządowych, nieformalnym grupom społecznym i lokalnym liderom przedstawienia swojej działalności mieszkańcom Warszawy. Współorganizatorem obu wydarzeń jest m.st. Warszawa, która współfinansuje także niektóre z projektów obywatelskich realizowanych w formie minigrantów, za przyznawanie których odpowiada Stowarzyszenie Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych oraz Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych. Informację o wynikach konkursu minigrantowego znajdują się na stronie http://ofip.eu/aktualnosci/wyniki-tydzien-piknik/.

Wydarzeniem towarzyszącym OFIP-owi jest Ogólnopolskie Forum Pełnomocników – konferencja dla urzędników zajmujących się współpracą z organizacjami pozarządowymi – które odbędzie się 16 września.

Szczegółowe informacje na temat uczestnictwa i programu VII OFIP-u znajdują się na stronie internetowej www.ofip.eu.

Od 2014 roku organizatorem OFIP-u jest Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych, a m.st. Warszawa jest współorganizatorem Tygodnia Obywatelskiego oraz Pikniku Inicjatyw Obywatelskich.