Warszawa Lokalna

Warszawa Lokalna

MAZOWSZE LOKALNIE - mikrogranty na działania lokalne!

opublikowano: 2014-07-21 13:31, zwlodarczyk

Do 12 sierpnia 2014 roku można składać wnioski na działania lokalne w ramach konkursu FIO „Mazowsze lokalnie”.

W ramach konkursu wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego. Konkurs adresowany jest do młodych organizacji pozarządowych, grup samopomocowych i grup nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej.

Przewidziane w projektach działania animacyjno-edukacyjne mają aktywizować członków wspólnot lokalnych i zapewnić im wiedzę konieczną do pozyskiwania środków z różnych źródeł. Ważnym elementem będzie również mobilizowanie mieszkańców do angażowania się w rozwój ich miejscowości.

Wysokość mikrodotacji: od 1500 do 5000 zł

W ramach konkursu przewidywane jest przyznanie dotacji na projekty, które będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego – samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych.   Promowane będą także projekty, które umiejętnie i w sposób przemyślany będą angażowały zasoby lokalne - naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe.

Więcej informacji: http://mazowszelokalnie.pl/konkurs-fio-mazowsze-lokalnie-2014-ogloszony

Operatorzy konkursu: Fundacja Fundusz Współpracy wspólnie z partnerami – Stowarzyszeniem Europa i My oraz Stowarzyszeniem Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych.  Projekt Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (FIO) – Mazowsze Lokalnie współfinansowany jest ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich realizowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz ze środków własnych Operatorów.