Warszawa Lokalna

Warszawa Lokalna

Domki na Jazdowie czekają!

opublikowano: 2015-11-09 14:41, a.matan

Urząd Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy rozpoczął przyjmowanie ofert w postępowaniu na prowadzenie działalności społecznej, kulturalnej, naukowej, opiekuńczej, leczniczej, oświatowej, wychowawczej i sportowej w domkach fińskich na Osiedlu Jazdów.

Propozycję należy złożyć w siedzibie ZGN Śródmieście przy ul. Szwoleżerów 5, w pokoju nr 8 (na parterze) – od dnia 26 października 2015 r. do dnia 16 listopada 2015 r. do godz. 16:00.

Do udziału w postępowaniu zaproszone są organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r.  poz. 1118 z późn. zm.), bądź organizacje działające wspólnie na mocy porozumienia zawartego w formie pisemnej.

W celu obejrzenia lokali należy zgłosić się do Administracji Domów Komunalnych nr 6, ul. F. S. Jezierskiego 3/5 od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00 - 16:00 po uprzednim kontakcie telefonicznym z administratorem (tel. 22 53-75-141), w celu ustalenia terminu obejrzenia lokali.

Szczegółowe zasady postępowania zostały ujęte w regulaminie http://jazdow.pl/s/konkursdomki.

Pytania mogą Państwo kierować na adres lu@zgn.waw.pl i otwarty@jazdow.pl.

Zapraszamy do udziału w postępowaniu, prosimy o dalsze rozpowszechnianie tej wiadomości :)